Gazeta powołuje się na wewnętrzny raport przygotowany przez bankowców EBC w oparciu o różne źródła.

Wcześniej eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego szacowali, że całkowite straty wywołane przez kryzys na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych subprime mogą osiągnąć poziom 945 mld euro.