Zadłużenie krajowe wyniosło w styczniu 423.637,5 mln zł, czyli wzrosło o 3.435,7 mln zł (0,8 proc.) wobec grudnia.

Zadłużenie zagraniczne w styczniu wyniosło 160.213,7 mln zł, czyli wzrosło o 10.469,9 mln zł (7,0 proc.) wobec grudnia.

Na koniec stycznia 2009 roku średni okres zapadalności rynkowych skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym wyniósł 4,30 lat (4,23 lat w grudniu).

Średni okres zapadalności obligacji rynkowych wyniósł 4,82 lat.