Poprawę koniunktury sygnalizuje 15 proc. badanych przedsiębiorstw (w lutym było to 16 proc.), jej pogorszenie 26 proc., podobnie jak przed miesiącem. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W marcu sygnalizowany jest dalszy spadek bieżącej sprzedaży; przewidywania w tym zakresie są jednak nieco mniej pesymistyczne niż w lutym.

"Przyszła sprzedaż oceniana jest mniej pesymistycznie niż w lutym"

"Przyszła sprzedaż oceniana jest mniej pesymistycznie niż w lutym. Pogarszają się oceny dotyczące bieżącej sytuacji finansowej, przewidywania w tym zakresie są nieco mniej pesymistyczne" - wynika z badań GUS.

"Utrzymuje się nadmierny stan zapasów towarów. Przedsiębiorcy planują w nieznacznie mniejszym stopniu niż przed miesiącem ograniczać ilość towarów zamawianych u dostawców" - napisano.

GUS podaje, że sygnalizowany jest wzrost bieżących i przyszłych cen towarów.

Na najbliższe trzy miesiące planowany jest dalszy spadek zatrudnienia - prognozuje GUS.