Kwietniowe wyniki funduszy akcji wskazują na słabość polskiego rynku w stosunku do giełd zagranicznych.

- Skala odbicia WIG od marcowego dołka (ponad 5 proc.) jest wyraźnie mniejsza niż w przypadku amerykańskiego S&P500, który zyskał ponad 10 proc., czy europejskiego Eurostoxx 600, który wzrósł o 12 proc. - mówi Katarzyna Siwek, kierownik działu analiz w Expanderze.

Polska na minusie

W kwietniu polski rynek zniżkował, a zagraniczne parkiety odrabiały straty. Szczególną słabością znowu wykazał się segment małych spółek. Właściciele jednostek uczestnictwa akcji polskich MSP poprzedniego miesiąca nie zaliczą do dobrych. Średnia strata tej grupy wyniosła w tym czasie 4,32 proc., przy czym najlepszy fundusz przyniósł zerową stopę zwrotu, a najgorszy stracił ponad 5,9 proc. Straty powyżej 5 proc. zanotowała w tej kategorii połowa funduszy.

Wśród funduszy akcji polskich niewielkie zyski, około 1-1,5 proc., zanotowały tylko dwa fundusze, straty większości wahały się w okolicach od 1,5 do 4 proc. Najgorszy stracił ponad 7 proc.

- Widać, że na naszym rynku nie ma na razie wielu chętnych do kupowania akcji. Chociaż wskaźniki dla całego rynku są już dosyć atrakcyjne, to wybór spółek, które można uznać za niedowartościowane, ciągle nie jest zbyt duży. Poza tym nie widać na razie napływów do funduszy inwestycyjnych, które mogłyby pociągnąć rynek - dodaje Katarzyna Siwek.

Akcjom nie pomaga oczekiwanie na kolejną podwyżkę stóp ani silny złoty.

W kwietniu zdecydowanie lepiej wypadły fundusze akcyjne zagraniczne, które uzyskały dodatnie średnie stopy zwrotu (dla inwestycji w złotych 2,46 proc. i 4,56 proc. dla inwestycji w walucie).

Warto zauważyć też pogorszenie wyników funduszy realizujących strategie hedgingowe.

- Ma to związek z osłabieniem trendów zarówno na rynku akcji, jak i rynku surowców - mówi Katarzyna Siwek.

Arka wraca do gry

Kwietniowe zestawienie przyniosło duże zmiany w rankingu. Po zajęciu ostatniego miejsca w marcu, Arka BZ WBK AIB TFI zajęła w ubiegłym miesiącu miejsce pierwsze. Towarzystwo aż o 154 pkt wyprzedziło drugie w kolejności Allianz TFI (38 pkt). Na pozycję Arka BZ WBK AIB TFI w rankingu wpłynęły wyniki inwestycyjne m.in. Arka BZ WBK Akcji FIO, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO oraz Arka BZ WBK Energii FIO.

Po raz pierwszy w zestawieniu pojawiło się nowe na rynku Quercus TFI, które z dwoma ujemnymi punktami zajęło miejsce ósme. Na ostatnim miejscu znalazł się lider poprzedniego, marcowego rankingu, BPH TFI (- 82 pkt), któremu zaszkodziły głównie wyniki BPH FIO Nieruchomości Europy Wschodzącej, oraz BPH FIO Akcji.

ZAŁOŻENIA RANKINGU

W rankingu oceniamy wyniki wszystkich funduszy zarządzanych przez dane TFI. Fundusze, które uzyskały wyniki powyżej średniej dla danej grupy, uzyskują punkty dodatnie (im lepszy wynik, tym więcej punktów). W przypadku osiągnięcia wyników poniżej średniej przydzielane są punkty ujemne.