Uproszczenie prawa gospodarczego oraz reforma emerytalna to najważniejsze zadania stojące przed rządem w I połowie 2008 roku - wynika z programu zaakceptowanego we wtorek przez rząd.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR), Rada Ministrów zaakceptowała tzw. dokument implementacyjny Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej.

Według CIR, wprowadzone zmiany pozwolą zharmonizować założenia Krajowego Programu Reform z polityką obecnego rządu.

Najważniejsze założenia to podjęcie jeszcze w I połowie 2008 roku prac nad uproszczeniem prawa gospodarczego, w ramach tzw. pakietu na rzecz przedsiębiorczości.

Dotychczas rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nowelizację Kodeksu cywilnego. Dalsze prace mają dotyczyć nowelizacji m.in. Kodeksu pracy, Ordynacji podatkowej i Kodeksu spółek handlowych.

"Do końca czerwca br. mają także zostać przygotowane rozwiązania prawne, które przyspieszą realizację reformy emerytalnej, m.in. emerytur pomostowych dla zatrudnionych w szczególnych warunkach. Ponadto trwają prace nad programem racjonalizacji wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie sprawnej administracji rządowej" - czytamy w komunikacie.

Działania na II półrocze br. oraz na kolejne lata zostaną określone w Krajowym Programie Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, opracowywanym aktualnie przez Ministerstwo Gospodarki.