Trichet podkreślił, że banki centralne muszą dołożyć starań, by osłabić oczekiwania dalszego wzrostu cen.

"W skali globalnej czynniki ryzyka inflacyjnego są znaczne" - powiedział szef EBC dziennikarzom w Bazylei podczas obrad Banku Rozliczeń Międzynarodowych (BIS), poświęconych gospodarce globalnej. Dodał, że w przypadku banków centralnych "nie czas na samozadowolenie".

"Obecny poziom inflacji musi być krótkotrwały" - podkreślił Trichet. Zaakcentował też, że należy koniecznie uniknąć "efektów drugiej rundy" - wpływu wyższych cen energii i żywności na politykę płacową i cenową przedsiębiorstw.