Od soboty obowiązują nowe zasady sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. Aptekę internetową przedsiębiorca będzie mógł założyć tylko wówczas, gdy znajdzie farmaceutę z prawem wykonywania zawodu aptekarza lub technika farmaceutycznego, które mają dwuletnią praktykę. Zamówienia należy składać w miejscu prowadzenia apteki telefonicznie, faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub formularza umieszczonego na stronie internetowej placówki. Zrealizowane zamówienia muszą być ewidencjonowane w formie elektronicznej przy zastosowaniu systemu komputerowego gwarantującego, że zapisy te nie zostaną usunięte. Placówka, która wydaje produkty w ramach wysyłkowej sprzedaży, musi informować przede wszystkim o cenie zamawianego produktu, sposobie zapłaty, kosztach przesyłki, sposobie dostawy.

Podstawa prawna

• Rozporządzenie ministra zdrowia z 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz.U. nr 60, poz. 374).