Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawarł porozumienie z kierownictwem Poczty Polskiej, w którym: "wyraża warunkową zgodę na nieznaczne podwyżki cen przesyłek listowych ekonomicznych, nakazuje w odniesieniu do przesyłek reklamowych, które są przede wszystkim skierowane do nadawców biznesowych, dokonanie zmian w projekcie cennika w kierunku zrównoważenia poziomu cen z wykazanymi kosztami świadczenia tych usług oraz zobowiązuje operatora publicznego do przygotowania harmonogramu działań zmierzających do sukcesywnego osiągania równowagi pomiędzy ceną i kosztem pozostałych usług" - napisano w komunikacie opublikowanym dziś na stronach internetowych UKE.

W komunikacie zaznaczono, że ustalenia dotyczą głównie paczek pocztowych ekonomicznych i priorytetowych, w przypadku których natychmiastowy wymóg zrównania ceny z kosztem spowodowałby gwałtowny wzrost ceny i równie gwałtowny spadek przystępności cenowej tych usług, które w znaczącym stopniu skierowane są do klientów indywidualnych.

"(...) Prezes UKE musi również mieć na względzie konieczność zapewnienia przystępności ekonomicznej paczek pocztowych dla gospodarstw domowych, dla których dalsze podwyżki cen tej usługi mogą stanowić barierę do korzystania z niej, co z kolei niesie skutki dla całej gospodarki, w tym dla usług e-handlu" - napisano w komunikacie.