Miasto inteligentne – to jeden z najważniejszych priorytetów w Strategii Rozwoju Krakowa na najbliższą dekadę. Miasto inteligentne to miasto świadome swej tożsamości i czerpiące ze swego dziedzictwa, ale też odważnie stawiające na innowacyjność, otwarte na współpracę i zmianę, to ośrodek będący zarówno silną gospodarczo metropolią, jak również miejscem przyjaznym mieszkańcom, w którym – jak mówi główne hasło Strategii Rozwoju Krakowa – chce się żyć.

Miasto, które przyciąga i inspiruje

Kraków to turystyczna wizytówka Polski oferująca swoim gościom nie tylko różnorodną ofertę kulturalną, ale też świetnie przygotowane zaplecze usługowe. W 2019 r. Kraków odwiedziło ponad 14 milionów turystów, co dało mu pierwsze miejsce w rankingu najchętniej odwiedzanych polskich miast.

Od lat Kraków nazywany jest też miastem artystów – wychowało wielu znanych twórców i do dziś stwarza warunki sprzyjające rozwojowi działalności twórczej – nie tylko dla artystów, ale też dla sektora kreatywnego.

Kraków jest także drugim w Polsce najchętniej wybieranym przez młodych ludzi miastem do studiowania i pracy, posiadającym ponad 650-letnią tradycję ośrodka akademickiego oraz uczelnie kształcące na wysokim poziomie w rozmaitych dziedzinach. Rozwijanie kariery naukowej w Krakowie to doskonała szansa na korzystanie z nowoczesnych centrów naukowych, infrastruktury badawczej, uczenie się od wyspecjalizowanej kadry oraz udział w międzynarodowych projektach łączących naukę z technologią i biznesem. Inteligentny rozwój nowoczesnego miasta musi być bowiem oparty na wiedzy i innowacyjności.

Kolejnym priorytetem jest umocnienie gospodarki oraz dalszy rozwój biznesu lokalnego i międzynarodowego. Od wielu lat Miasto Kraków przoduje w wielu rankingach biznesowych, otrzymując liczne nagrody i wyróżnienia. W rankingu fDi's European Cities and Regions of the Future 2020/21 Kraków znajduje się na ósmej pozycji w Europie w kategorii Top 10 Large European Cities of the Future 2020/ 2021. Z kolei w 2019 roku Kraków zajął 8. miejsce w Europie i 2. miejsce w Polsce w rankingu najdynamiczniej rozwijających się miast w Unii Europejskiej "CEE Investment Report 2019: Thriving Metropolitan Cities”. Z pewnością wpływ na to ma odpowiednie zaplecze powierzchni biurowych, efektywność kosztowa, a przede wszystkim dostępność wysoko wykształconych i doświadczonych specjalistów.

Kraków coraz częściej wybierany jest przez cudzoziemców jako miejsce stwarzające bardzo dobre warunki rozwoju zawodowego i oferujące wysoką jakość życia. Ważnym kierunkiem rozwoju jest także przedsiębiorczość oparta na kreatywności i innowacyjności – wsparcie dla firm technologicznych, branż kreatywnych, startupów czy inicjowanie projektów rozwojowych odpowiadających biznesowym i społecznym potrzebom.

Kraków – miasto, w którym chce się żyć – musi bowiem uwzględniać oczekiwania różnych grup mieszkańców – zapewniać dostęp do usług publicznych, ochrony zdrowia i edukacji, dbać o środowisko, atrakcyjną ofertę kulturalną i spędzania czasu wolnego. Powinno także zapraszać społeczność do współpracy i decydowania o zmianach, które mają wpływ na poprawę bytu mieszkańców.

Zrównoważony rozwój w dobie pandemii

Dbanie o zrównoważony rozwój staje się jeszcze większym wyzwaniem w czasie pandemii, która dotkliwie wpływa na wiele branż i przedsiębiorstw. W ramach Małopolskiej Tarczy Kryzysowej, Zarząd Województwa Małopolskiego przekazał 1 mld zł na walkę z COVID-19 oraz łagodzenie skutków pandemii. Środki zostały przekazane na pomoc w ramach sześciu pakietów tematycznych, m.in. na zakup sprzętu dla placówek medycznych, na pożyczki płynnościowe czy na utrzymanie zatrudnienia dla przedsiębiorców.

Kraków również opracował pakiet działań wspierających przedsiębiorców i mieszkańców. To na przykład program „Pauza” zapewniający ulgi i odroczenia w spłacie podatków, obniżenie kosztu czynszu i dzierżawy, a także pomoc dla organizacji pozarządowych. Ponadto powstała interaktywna mapa „Jestem AKTYWNY” zrzeszająca krakowskie firmy, ułatwiając tym samym dotarcie do klientów, a mieszkańcom korzystanie z lokalnych usług. Miasto uruchomiło także serwis mapowy, dedykowany branży gastronomicznej. Mapa ta zawiera informacje dotyczące restauratorów działających w najbliższej okolicy, którzy nadal oferują swoje produkty i usługi. Więcej informacji na stronie www.jedzenie.krakow.pl.

W ramach pobudzania lokalnej gospodarki uruchomiono kampanię „Bądź turystą w swoim mieście – zwiedzaj Kraków” (www.badzturysta.pl). W ramach kampanii mieszkańcy Miasta są zachęcani do odkrywania licznych atrakcji Krakowa i zarazem są włączani w proces przywracania Miastu miana turystycznej stolicy Polski.

Artyści, animatorzy kultury i przedstawiciele sektora kreatywnego mogą z kolei otrzymać wsparcie w ramach programu „Kultura Odporna”. Wartość całego pakietu narzędzi wspierających sektor kultury to ok. 12 milionów złotych.

Informacje o prowadzonych programach pomocowych można uzyskać w utworzonych Punktach Doradztwa Kryzysowego, jak również na specjalnie przygotowanej w tym celu stronie: www.business.krakow.pl/239500,artykul,miejskie_wsparcie.html