Zapraszamy do obejrzenia debaty online 15 grudnia (wtorek) o godz. 11:00 na www.gazetaprawna.pl oraz na Facebooku gazetaprawna.pl.

NAWA razem z KRASP, w odpowiedzi na problemy studentów i świata nauki na Białorusi, opracowały system stypendialny pozwalający na wparcie osób najbardziej potrzebujących. Pomoc dla studentów objęła około 900 osób (dokładne dane będą około 5-6 grudnia), 25 naukowców i 15 osób, które uczą się na studiach podyplomowych. Wszystkie instytucje, których przedstawiciele wezmą udział w debacie, miały czynny udział we wprowadzaniu sytemu stypendialnego lub jak NCBiR dopiero rozpoczynają pomoc. Inne kraje Europy udzielały pomocy w dużo mniejszej skali. Niemcy przyznały na przykład około 100 stypendiów. Podczas debaty, zaproszeni eksperci, podsumują te działania i zastanowią się wspólnie, jakie dalsze wsparcie powinno być prowadzone.

Zagadnienia:

- Rys historyczny. Podobne programy dla Białorusinów powstawały także wcześniej (stypendium Kalinowskiego z 14-letnim dorobkiem). Jak wyglądały, ile osób z nich skorzystało, co się z nimi stało (pracują w Polsce? wróciły na Białoruś? reemigrowały?), jakie pieniądze przeznaczono na ten cel?
- Punkt wyjścia, czyli narzędzia polskiego wsparcia dla studentów i naukowców z Białorusi. Na czym ten program polega, jakie są jego kryteria, ile osób z niego skorzystało, jaka jest ich charakterystyka? Opinie studentów?
- Stanowisko polskich uczelni w reakcji na wydarzenia na Białorusi? Do jakich uczelni trafili Białorusini? Jakie dziedziny wiedzy są reprezentowane?
- Porównanie z podobnymi programami pomocowymi oferowanymi przez inne kraje (Litwa, Niemcy, Ukraina). Biorąc pod uwagę zapowiedzi, że polskie dyplomy przestaną być uznawane, większa będzie motywacja uczestników, by pozostać na terenie UE;
- Problemy po drodze i sposoby na ich rozwiązanie (COVID-19 i problemy graniczne, trudności w obsłudze po stronie polskich placówek wynikające z wyrzucenia z Białorusi naszych dyplomatów i konsulów, problemy legalizacji pobytu w Polsce), poziom zadowolenia strony białoruskiej. Czy taka pomoc jest dobrze przyjmowana?
- Jakie działania podjęła, bądź podejmie PAN w celu wspomożenia białoruskich naukowców? Jak przebiega aktualna współpraca PAN z Białoruską Akademią Nauk?
- Pomysły na zagospodarowanie absolwentów programu stypendialnego (współpraca z firmami? ułatwienia na rynku pracy?.

Uczestnicy, którzy zadeklarowali udział w debacie:

- dr Grażyna Żebrowska, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
- Włodzimierz Bernacki, Wiceminister, Ministerstwo Edukacji i Nauki
- prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk
- dr inż. Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
- prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
- Artur Michalski, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi
- dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczącym Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Dyskusję poprowadzi Michał Potocki, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej.

ORGANIZATORZY DEBATY