Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., zakładający możliwość realizacji i rozliczenia projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych obecnej perspektywy finansowej do 31 grudnia 2023 r., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Specustawa funduszowa zostanie wydłużona do 31 grudnia 2023 r. Zawiera ona szczególne i nadzwyczajne rozwiązania, które niwelują negatywny wpływ COVID-19 na realizację unijnych programów operacyjnych. Dotychczasowe przepisy umożliwiały korzystanie ze specustawy jedynie do 31 grudnia 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Wprowadziła ona przepisy, dzięki którym możliwa jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Ze względu na wyjątkowy charakter okoliczności, specustawa zawiera odstępstwa i wyjątki od obowiązujących zasad wdrażania, realizacji i rozliczania unijnych projektów, podano także

Wydłużenie działania specustawy funduszowej pozwoli sfinalizować wdrażanie jak największej liczby projektów w warunkach dobiegającej końca perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Także Unia Europejska, zamierza rozszerzyć czasowo zakres stosowania przepisów prawnych służących zwalczaniu skutków COVID-19 do końca 2023 r.

W projekcie zaproponowano regulacje, przyśpieszające przygotowanie programu finansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego Plus przeciwdziałające pogorszeniu sytuacji materialnej społeczeństwa ze względu na COVID-19. Zaproponowano także nowy instrument polityki rozwoju, tj. plan rozwojowy określający reformy i inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej, który przyczynić się do łagodzenia społecznych i gospodarczych skutków kryzysu oraz wzmacniać zrównoważony rozwój kraju.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.