Przedłużony do końca 2025 r. zostanie termin na złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji dotyczącej lotniska użytku publicznego, w tym towarzyszących budowie CPK - zakłada projekt ustawy, który ma przygotować resort infrastruktury.

Jak wyjaśniono w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

"Projekt przewiduje wydłużenie terminu składania przez zakładającego lotnisko użytku publicznego, zarządzającego lotniskiem użytku publicznego oraz Polską Agencję Żeglugi Powietrznej do właściwego wojewody wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego do dnia 31 grudnia 2025 r." - napisano na stronie Kancelarii Prezesa RM.

W informacji wskazano, że projekt dotyczy możliwości złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego na podstawie „specustawy lotniskowej” po dniu 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem tej specustawy, złożenie wniosku o realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego jest możliwe w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

"Wprowadzenie rozwiązań przewidzianych w projekcie umożliwi ww. podmiotom dalsze korzystanie ze szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego przewidzianych w przepisach specustawy lotniskowej, co pozwoli na podejmowanie i realizację kolejnych inwestycji dotyczących infrastruktury lotniczej" - czytamy.

Dodano, że na podstawie przepisów specustawy lotniskowej realizowana będzie część Inwestycji Towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, dlatego niezbędne jest wydłużenie terminu na składanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to czwarty kwartał tego roku.