Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu nowych inwestycji jest już gotowy do konsultacji międzyresortowych, poinformował wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

"W dobie pandemii koronawirusa chcemy jeszcze bardziej wesprzeć działalność inwestorów na terenie Polskiej Strefy Inwestycji i zachęcić ich do większej aktywności. […] Pracujemy także nad projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, który jest już gotowy do konsultacji międzyresortowych. Nadal będziemy też zachęcać do lokowania inwestycji w obszarach słabiej rozwiniętych, głównie w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarczych oraz w Polsce Wschodniej" - powiedział Gowin, cytowany w komunikacie.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) chce doprecyzować kryteria, jakie mają spełniać inwestycje w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).

Reklama

"Chcemy doprecyzować kryteria jakościowe, co ma poprawić przejrzystość obowiązujących przepisów i ułatwić przedsiębiorcom działalność na terenie Polskiej Strefy Inwestycji. Jest to tym bardziej istotne teraz, w czasie pandemii COVID-19" - dodała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk.

MRPiT przygotowało też projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, który właśnie trafił do wykazu prac Rady Ministrów, podano także.

Od stycznia do końca października br. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydano 224 decyzje inwestycyjne o łącznej wartości ponad 7,9 mld zł, podano także w komunikacie.

Polska Strefa Inwestycji powstała na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, tym samym stając się jednolitym obszarem inwestycji. Ustawa weszła w życie 30 czerwca 2018 r. Dzięki temu od 5 września 2018 r. zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju. A nie tylko - jak wcześniej - na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Od 1 stycznia 2019 r. nowe inwestycje można lokować już tylko w PSI. Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) pełnią jednak podstawową rolę w systemie PSI - zarządzają poszczególnymi jej częściami.