W ramach nowych działań pomocowych dla branż objętych restrykcjami, np. gastronomii i fitnessu, będziemy udzielać subwencji pokrywających do 70 proc. ich kosztów stałych - m.in. czynszów i wynagrodzeń - zapowiedział w piątek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Borys w radiu TOK FM przypomniał, że cały czas PFR prowadzi program Tarczy Finansowej dla dużych przedsiębiorstw.

"Zgodnie z nową zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, uruchomimy dodatkowe wsparcie dla tych branż objętych teraz restrykcjami sanitarnymi" - powiedział Borys. Wyjaśnił, że chodzi o 10 działań antykryzysowych dla firm, które zapowiedział rząd, w tym m.in. zwolnienia ze składek na ZUS czy postojowe.

"Są również instrumenty finansowe z Polskiego Funduszu Rozwoju. To, co uruchamiamy, to jest nowa forma finansowania, polegająca na tym, że będziemy mogli udzielać firmom zamkniętym, jak np. gastronomia, fitness, subwencji pokrywających do 70 proc. ich kosztów stałych" - powiedział.

Dopytywany, co obejmują koszty stałe, Borys tłumaczył, że przed tygodniem Komisja Europejska stworzyła podstawy prawne i pewną definicję. "Koszty stałe to są te, które firmy ponoszą niezależnie od wielkości swoich przychodów. Jeżeli jesteśmy restauracją, to są koszty czynszów, wynagrodzeń. Ale nie są to np. koszty zamawiania produktów żywnościowych do tego, żeby stworzyć posiłki; jak firma jest zamknięta, tych kosztów nie ma" - wskazał szef PFR. Dodał, że chodzi o stałe wydatki ponoszone przez firmę - niezależnie od tego, czy działa, czy jest zamknięta.

Jak mówił, zgodnie z wymogami pomocowymi zatwierdzonymi przez KE, firma będzie musiała wykazać, że rok do roku, czyli względem 2019 r., ma co najmniej 30 proc. spadek przychodów.

"W przypadku tych branż dotkniętych - teraz blisko 30 - restrykcjami, taka sytuacja ma miejsce. Zakładamy, że z tej pomocy rzeczywiście te firmy najbardziej dotknięte w tej chwili tym kryzysem będą mogły skorzystać" - powiedział. Jak dodał, chodzi o branże, co do których rząd wprowadził restrykcje sanitarne.

Szef PFR przekazał, że prowadzone są analizy dotyczące wsparcia także dla branż pośrednich, które cierpią z powodu nowych restrykcji. "Prowadzimy analizy, czy rzeczywiście są branże, które pośrednio, w sposób rzeczywiście też bardzo znaczący cierpią w tej sytuacji" - powiedział.

Borys mówił, że niezależnie od spełnienia warunków dotyczących utrzymania zatrudnienia, branże dotknięte nowymi restrykcjami będą zwolnione z konieczności zwrotu poprzednich subwencji PFR.

"Ponad 3 mln miejsc pracy chronimy w ramach Tarczy Finansowej, bazując na tym, że te środki będą umorzone tylko w przypadku utrzymania zatrudnienia. Trzeba sobie zdawać sprawę, że wdrożone restrykcje uniemożliwiają tym firmom wywiązanie się z tego warunku. Dlatego subwencje dla tych w tej chwili najbardziej poszkodowanych branż, będą do 100 proc. umorzone, niezależnie od spełnienia tego warunku. (...). Przygotowujemy teraz taką notyfikację (do KE - PAP) i liczymy na to, że w pierwszym kwartale przyszłego roku będziemy mogli wtedy zmienić, dostosować te wszystkie dokumenty" - powiedział. Dodał, że w listopadzie taki wniosek trafi do KE.

W ramach 10 działań antykryzysowych dla firm przewidziano m.in. dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami. W tym przypadku przewidziano subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu 2019 r.; kolejne działanie to umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30 proc.