Ministerstwo finansów, funduszy i polityki regionalnej opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia, które wydłuży do 30 czerwca 2021 r. możliwości udzielania dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych UE na lata 2014-2020. Pomoc może trafić na łagodzenie skutków epidemii COVID-19.

Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID zmieniającego rozporządzenie z 28 kwietnia 2020 r., które jest podstawą prawną do udzielania pomocy publicznej dopuszczonej przez Komisję Europejską w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

W projekcie rozporządzenia, które trafiło do 7-dniowych konsultacji podkreślono, że pomoc może być udzielana w formie dotacji albo pomocy zwrotnej, pod warunkiem, że celem pomocy jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, 13 października 2020 r. Komisja Europejska opublikowała czwartą zmianę Tymczasowych ram, na mocy której okres stosowania środków pomocy państwa, określonych w sekcji 3.1 Tymczasowych ram, został wydłużony do dnia 30 czerwca 2021 r.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej, w ramach programów operacyjnych po dniu 31 grudnia 2020 r., zachodzi potrzeba wydłużenia okresu obowiązywania rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2020 r. i zmiany terminu do którego może być udzielana pomoc - czyli na dzień 30 czerwca 2021 r. - podano.