Do tematu można podejść na dwa sposoby: bądź wnikliwie przyjrzeć się uchwalonym przepisom, bądź opisać historię newsa, który obiegł media i zbulwersował tysiące osób, a który nie ma zbyt wiele wspólnego z prawdą. Tu opisuję sprawę w tym pierwszym ujęciu. W tym drugim piszę o temacie w portalu Bezprawnik.pl.

28 października 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zawodzie farmaceuty. Kluczowy jest art. 83, którym zmienia się ustawę - Prawo farmaceutyczne. Niestety w tym miejscu warto przytoczyć cały przepis, który rzekomo miałby być klauzulą sumienia dla farmaceutów. Za chwilę jednak go omówimy w prostszych słowach. Otóż postanowiono, że art. 96 ust. 5 Prawa farmaceutycznego (zmieniony poprzez art. 83 ustawy o zawodzie farmaceuty; wiem, to skomplikowane) będzie brzmiał następująco: