Ruszyła II cz. programu „Czyste Powietrze” 2.0

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wystartowało z drugą częścią programu „Czyste Powietrze” 2.0. Mniej zarabiający mieszkańcy Polski mogą już składać wnioski o wyższe dofinansowanie – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu.

Podwyższony poziom dofinansowania dla mniej zamożnych beneficjentów.

II część programu „Czyste Powietrze” 2.0 skierowana jest do osób o niższych dochodach (gospodarstwa wieloosobowe do 1400 zł/os. lub gospodarstwa jednoosobowe do 1960 zł), które mogą otrzymać wsparcie nawet do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji. Aby dostać wyższą dotację, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę.

„To kolejny ważny krok w walce ze smogiem, który ograniczamy, inwestując w termomodernizację polskich domów jednorodzinnych i wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz montaż odnawialnych źródeł energii” – podkreśla Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu). To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 tys. zł, jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV). Natomiast osoby, których dochód przekracza 100 tys. zł, mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu PIT do 53 tys. zł).

Współpraca z gminami

Jak wyjaśnia wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski zaświadczenia o dochodach będą wydawane przez gminy na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem. Można je złożyć osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP. O wydanie takiego zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

„Liczymy na efektywną współpracę z samorządami. Będziemy premiować gminy za skutecznie składane wnioski w ramach programu „Czyste Powietrze” przewidujemy refundację w wysokości do 100 zł za obsługę wniosku naszych beneficjentów” – dodaje wiceprezes NFOŚiGW.

Aby wesprzeć pracowników gmin w obsłudze beneficjentów programu pod kątem wydawanych zaświadczeń o dochodach, NFOŚiGW uruchomił specjalną infolinię dla JST pod numerem 22 340 40 90. Nadal funkcjonuje też osobna infolinia dla wnioskodawców i beneficjantów programu (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod numerem: 22 340 40 80).

Nowe ułatwienia w ramach programu „Czyste Powietrze”

NFOŚiGW przygotował też nowe udogodnienia w ramach programu „Czyste Powietrze” – m.in. kalkulator dotacji. To nowe narzędzie ułatwi wnioskodawcom wyliczanie dotacji na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania.

Innym udogodnieniem dla beneficjentów programu jest możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia o maksymalnie sześć miesięcy. To rozwiązanie dotyczy sytuacji niezależnych od beneficjenta, w szczególności ze względu na epidemię COVID-19. Chcąc wydłużyć okres realizacji przedsięwzięcia, konieczne będzie złożenie stosownego wniosku do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który oceni jego zasadność i podejmie decyzję. Zmiana dotyczy umów zawartych w ramach wszystkich dotychczasowych wersji programu.

Od niedawna dostępna jest – na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl – nowa lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”. Lista ZUM to pomoc dla wnioskodawców w wyborze kwalifikujących się do dofinansowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także urządzeń wykorzystujących OZE (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz materiałów izolacyjnych i stolarki okiennej i drzwiowej.

„Czyste Powietrze” to program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do 16 października br. – za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – złożono ponad 172 tys. wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę prawie 3,3 mld zł.

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” znajduje się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl