Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw zwrócił się do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) o objaśnienia dotyczące wniosku o świadczenie postojowe dla przedsiębiorców. Chodzi o interpretację sformułowania "brak poprawy sytuacji materialnej".

Rzecznik Adam Abramowicz zwrócił się do ministra i wicepremiera Jarosława Gowina, który kieruje MRPiT o wydanie objaśnień prawnych dotyczących prawidłowego rozumienia przesłanki "braku poprawy sytuacji materialnej" koniecznej do wykazania we wniosku o kolejne świadczenie postojowe - podało w niedzielę biuro Rzecznika.

Jak podkreśla Rzecznik, od jednej z organizacji zrzeszającej przedsiębiorców otrzymał "niepokojące sygnały", iż przedsiębiorcy składający wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym Covid-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą mają problem ze zdefiniowaniem przesłanki "braku poprawy sytuacji materialnej". Tymczasem ten "brak" jest wymogiem koniecznym do uzyskania kolejnego świadczenia postojowego z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rzecznik argumentuje, że analiza przepisów oraz publikacji wykazała, iż regulacje w tym zakresie mogą budzić poważne wątpliwości interpretacyjne, które nie zostały dotychczas rozstrzygnięte. Jest "wiele wątpliwości, które wymagają rozstrzygnięcia" - ocenił Rzecznik.