Wykształcenie i wiedza zawodowa stanowią kluczowe czynniki decydujące o przydatności i powodzeniu pracownika na rynku pracy. System edukacji pełni niezwykle istotną rolę w przygotowaniu absolwentów do podjęcia pierwszej pracy zawodowej. Pracodawcy często alarmują jednak, że absolwenci szkół wyższych mają braki w wykształceniu i często nie posiadają umiejętności niezbędnych, by pomyślnie przejść proces rekrutacji.

Zapraszamy na debatę, która odbędzie się 22 października 2020 o godz. 17.25 podczas Kongresu 590

Zagadnienia:

o    czy system edukacji odpowiada potrzebom współczesnego rynku pracy?
o    jakie zawody są zawodami przyszłości?
o    jak dostosować system edukacji do realiów rynku pracy?

Uczestnicy:

o    Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
o    Teresa Wargocka, poseł na Sejm RP
o    dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
o    Filip Bittner, wiceprezes zarządu, Międzynarodowe Targi Poznańskie 
o    dr Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes zarządu, Grupa Azoty S.A., ekspert ECVET Polska
o    Olga Ewa Semeniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii – prośba o potwierdzenie

Debatę poprowadzi Grzegorz Osiecki, redaktor Dziennika Gazety Prawnej

Darmowy link do rejestracji na Kongres 590: https://kongres590.pl/bilety