Wzrastająca liczba chorób, rosnące potrzeby społeczne i globalizacja to tylko niektóre z wyzwań, którym firmy farmaceutyczne muszą sprostać, zapewniając najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa produktów.

Tym samym, aby produkcja wody oczyszczonej, wody o wysokiej czystości, wody do wstrzykiwań oraz pary czystej była zgodna z międzynarodowymi standardami farmaceutycznymi i jednocześnie działalność była prowadzona zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, konieczne jest wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych – podkreśla Paweł Zieliński – Kierownik Sprzedaży, ekspert Veolia Water Technologies Sp. z o.o.

Veolia Water Technologies jest dostawcą sprawdzonych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę dla przemysłu farmaceutycznego i bio-technologicznego:

Orion® – system najnowszej generacji do oczyszczania wody dla przemysłu farmaceutycznego, produkcji leków generycznych, opieki zdrowotnej i biotechnologii. Generuje od 0,5 do 20 m3/h wody oczyszczonej, w tym tzw. zimnej WFI/HPW.

IonProTM LX – kompaktowy generator wody oczyszczonej (PW), łączy w sobie procesy zmiękczania, odwróconej osmozy, odgazowania membranowego i elektrodejonizacji (CEDI). Przeznaczony dla instalacji farmaceutycznych oraz stacji dializ o przepływie 0,5 do 1 m3/h.

POLARIS – systemy produkcji wody do iniekcji (WFI) i pary czystej (CSG) dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego.

Gama produktów WFI marki Polaris została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi GAMP, cGMP, ISPE i FDA, aby zapewnić najwyższą jakość produktu i obejmuje:

Destylatory wielokolumnowe/wieloefektowe Polaris MED – wykorzystujące technologię oddzielania skroplin, przeznaczone są do wytwarzania WFI (wody do iniekcji) z wody oczyszczonej od 50 do 15 000 l/h.

Destylatory z kompresją pary Polaris VCD zdolne do wytworzenia do 15 000 l/h WFI ze zmiękczonej wody zasilającej.

Generatory czystej pary Polaris CSG – solidne i niezawodne rozwiązanie do wytwarzania pary, zgodne z regulacyjnymi testami jakości pary i destylatu. Modele standardowe dostępne o wydajności 50-10 000 kg/h. Dostępne są wersje wyposażone w dodatkowe skraplacze do niewielkiej i jednoczesnej produkcji pary oraz WFI.

Co można zyskać stosując rozwiązania Veolia Water Technologies?

Wszystkie rozwiązania Veolia Water Technologies do kompleksowej produkcji wody są zaprojektowane zgodnie z wytycznymi GAMP, cGMP, ISPE i FDA. Co więcej, spełniają one wymagania jakościowe wszystkich głównych farmakopei na świecie, w tym USP i Ph Eur, zapewniając spokój i gwarancję zgodności, niezależnie od tego, gdzie znajduje się zakład produkcyjny.

Dostarczane rozwiązania wodne są nie tylko wydajne, dzięki czemu klient może czerpać pożytek z każdej kropli wody, ale również niezawodne, co pomaga uniknąć kosztownych przestojów instalacji i systemów. Rozwiązania Veolia Water Technologies są gwarantem dostępności kluczowych mediów, poprawy zużycia wody, a także znacznego zwiększenia produktywności przy minimalnych nakładach kapitałowych.