1. Czternasta edycja Forum IAB, flagowej imprezy branży internetowej w Polsce, upłynie pod hasłem In Trust We Trust. Jaką wartość ma zaufanie w czasach kryzysu? Jak branża reklamy internetowej radzi sobie z wyzwaniami ostatnich kilku miesięcy?

W wyniki pandemii koronawirusa Polacy na niespotykaną dotąd w historii skalę działają w internecie. Cyfryzacja z dnia na dzień stała się nadzieją i kołem zamachowym gospodarki, a cyfrowa edukacja i transformacja przedsiębiorstw jest obecnie podstawową potrzebą i receptą na wyjście z recesji. Dzięki przyśpieszonemu procesowi digitalizacji polski biznes jest w stanie stanąć na nogi i nadać impet odbudowującej się gospodarce. Firmy, które wykorzystają tę lukę i zdigitalizują swoje działania, spotkają się ze swoimi klientami online, dzięki czemu utrzymają pozycję na rynku. Co więcej, pokażą również, że relacja z konsumentami to zobowiązanie zarówno na dobre, jak i złe czasy, a w tak trudnych dla wszystkich czasach wciąż mają wiele do powiedzenia i zaoferowania. Aby klienci ufnie powrócili do sklepów i punktów usługowych, muszą mieć poczucie, że marka stawia ich bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Podobnie jest ze wszelkimi transakcjami, aby zachęcić klientów do wyboru danej oferty, również ogromne znaczenie będzie mieć odpowiednio dobrany przekaz reklamowy podkreślający wartość zaufania, które jest siłą napędową każdego biznesu. W najbliższym czasie stara prawda „reklama dźwignią handlu” będzie bardziej aktualna niż kiedykolwiek dotąd, a reklama cyfrowa odegra kluczową rolę w wychodzeniu gospodarki z kryzysu post-covid. „Nowa normalność” wymaga zaufania konsumentów do firm na dużą skalę, a kluczowe znaczenie mają: dostarczanie rzetelnych informacji, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa i obniżanie niepokoju. Reklama stała się nośnikiem zaufania dlatego wydatki na nią należy traktować jako inwestycję, a nie koszt.

2. Rynek polskiej reklamy online rośnie z roku na rok. Jakie zmiany czekają branżę reklamy internetowej w najbliższych latach?

Nabierający tempa rozwój interne¬tu i rynku reklamy cyfrowej wynika z postępu technologicznego, a jedno¬cześnie napędza jego dalszy rozwój, wzrost liczby podmiotów uczestni¬czących i współtworzących ten rynek, a także zmieniającą się świadomość i oczekiwania samych użytkowników. Internet dynamicznie ewoluował z bycia „dodatkiem” do pełnoprawnego medium reklamowego, co potwierdzają wydatki na reklamę online – na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat wzrosły z 1,6 mld zł do prawie 5 mld zł. Pierwszy kwartał 2019 roku przyniósł historyczną zmianę na rynku reklamowym w Polsce, zmianę na pozycji lidera. Analizy przewidywały, że wkrótce to nastąpi i podobnie jak to miało miejsce na największych rynkach europejskich, również w Polsce wydatki na reklamę internetową przewyższyły te na reklamę telewizyjną. Objęcie pierwszego miejsca ogromnie cieszy, jednak pozycja lidera zobowiązuje. Nie ma tu już mowy o “młodym, nowym” medium, tylko o dojrzałym środku przekazu, który czeka w najbliższym czasie wiele zmian w obszarze jakościowym. Branża reklamy cyfrowej, dostrze¬gając kierunek zmian i akceptując swą rolę, od wielu lat podejmuje szereg działań, które zwalczają negatywne zja¬wiska (np. fraud reklamowy) oraz po¬magają promować skuteczne rozwią¬zania i procedury poprawiające ogólną jakość całego ekosystemu.
W 2020 roku prace IAB Polska w kontekście jakości będą skupione na czterech obszarach: programmatic, brand safety, viewability, fraud. Program jakości reklamy internetowej będzie miał premierę w trakcie najbliższego Fo¬rum IAB.

3. Czy polscy przedsiębiorcy w pełni wykorzystują potencjał internetu?

Jak wynika z raportu IAB Europe „Kapitał ludzki w środowisku cyfrowym”, aż 3/4 europejskich pracodawców z branży digital wskazuje, że brak odpowiednich kwalifikacji kandydatów jest główną barierą podczas procesu rekrutacji, a w przeważającej większości państw UE system edukacji nie nadąża za cyfrową rewolucją, która od kilkunastu lat dzieje się na naszych oczach. Rekruterzy najbardziej cenią u kandydatów kompetencje programmatic (59%) oraz analityczne (51%). Na kolejnych miejscach uplasowały się umiejętności związane z zarządzaniem reklamą w social media (44%), cross-media (43%) oraz planowaniem kampanii (39%). Alarmujący jest fakt, że mimo iż 90% europejskich pracowników jest chętnych do wzięcia udziału w kursach podnoszących ich kwalifikacje, tylko 30% z nich otrzymało firmowe szkolenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nowa organizacja pracy oraz konieczność wykorzystania w większym zakresie nowoczesnych technologii wymagają wiedzy, dobrania odpowiednich narzędzi i doświadczeń firm, które proces cyfryzacji mają już za sobą. Branża reklamowa jako jedna z nielicznych posiada ten unikatowy know-how i jest gotowa wspierać polski biznes w transformacji cyfrowej. Osoby, które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe mogą również skorzystać z kursów online na platformie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Akademii Menedżera, której celem jest dofinansowanie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem. Dodatkowo, przedsiębiorcy, którzy zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę, mogą skorzystać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw to 100% kosztów kształcenia, a dla pozostałych firm - 80%. Dofinansowaniem objęte są szkolenia, które przyczynią się do podniesienia kompetencji personelu.