2 września w Katowicach rozpoczął się Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy do obejrzenia transmisji z dyskusji "Stop smog".

Narzędzia prawne, ich efekty, skuteczność. Program „Czyste powietrze” – reaktywacja? Zakaz palenia węglem w paleniskach domowych – źródła finansowania wymiany pieców. Smog i ciepło systemowe – obligatoryjność a koszty przyłączenia. Jakość powietrza w politykach miejskich, doświadczenia liderów. Rola społecznej świadomości i edukacji. Smog na terenach słabiej zurbanizowanych. Problem ubóstwa energetycznego i środki zaradcze.

Prelegenci:

  • Adam Ambrozik, dyrektor ds. relacji z rządem, Velux Polska Sp. z o.o.
  • Andrzej Guła, lider, Polski Alarm Smogowy
  • Piotr Kuczera, prezydent Rybnika
  • Antoni Szlagor, Burmistrz Miasta Żywca
  • Jacek Szymczak, prezes zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  • Paweł Ścigalski, pełnomocnik Prezydenta ds. jakości powietrza, Urząd Miasta Kraków
  • Hanna Uhl, dyrektor, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju, Polska
  • Daniel Wolny, kierownik, Biuro Zarządzania Energią, Urząd Miasta Katowice