Tegoroczne Forum Ekonomiczne z racji pandemii odbędzie się w Karpaczu, a nie w Krynicy. Program przewiduje ponad 150 wydarzeń, a organizatorzy spodziewają się też kilku tysięcy gości. W blokach tematycznych Europa Karpat oraz Europa i Świat politycy, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych zastanowią się nad tym, jak rozwiązać kluczowe problemy naszej części Europy.
W bloku Europa Karpat zostanie przeanalizowana pozycja Europy Środkowej i Wschodniej. Zaproszeni goście zastanowią się, jaką rolę w światowej i kontynentalnej gospodarce może pełnić nasz region. W debacie „Wizje Europy – dyskusja: jaka Europa? Czyja Europa?” paneliści zastanowią się, w którym kierunku powinna zmierzać Unia Europejska. Ważną częścią rozmów jest też przyszłość Trójmorza i pytanie, jakie przedsięwzięcia gospodarcze, społeczne i kulturalne mogą bardziej skonsolidować region i przyczynić się do wspólnego wzrostu gospodarczego. Rozmówcy omówią skuteczność takich inicjatyw, jak Polsko-Węgierska Szkoła Liderów, Międzynarodowe Forum Współpracy Młodych Karpat i Trójmorza, Collegium Carpaticum czy projekt Via Culturalia.