Tegoroczne Forum Ekonomiczne z racji pandemii odbędzie się w Karpaczu, a nie w Krynicy. Program przewiduje ponad 150 wydarzeń, a organizatorzy spodziewają się też kilku tysięcy gości. W blokach tematycznych Europa Karpat oraz Europa i Świat politycy, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych zastanowią się nad tym, jak rozwiązać kluczowe problemy naszej części Europy.
W bloku Europa Karpat zostanie przeanalizowana pozycja Europy Środkowej i Wschodniej. Zaproszeni goście zastanowią się, jaką rolę w światowej i kontynentalnej gospodarce może pełnić nasz region. W debacie „Wizje Europy – dyskusja: jaka Europa? Czyja Europa?” paneliści zastanowią się, w którym kierunku powinna zmierzać Unia Europejska. Ważną częścią rozmów jest też przyszłość Trójmorza i pytanie, jakie przedsięwzięcia gospodarcze, społeczne i kulturalne mogą bardziej skonsolidować region i przyczynić się do wspólnego wzrostu gospodarczego. Rozmówcy omówią skuteczność takich inicjatyw, jak Polsko-Węgierska Szkoła Liderów, Międzynarodowe Forum Współpracy Młodych Karpat i Trójmorza, Collegium Carpaticum czy projekt Via Culturalia.
Na jednym z paneli zostanie poruszona tematyka zasobów wodnych Europy Środkowej i Wschodniej. Rosnący wzrost zapotrzebowania na wodę wraz z niepokojącymi zmianami klimatycznymi czyni ją jednym z surowców strategicznych. Innym aspektem rozmów będzie zacieśnianie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej czy relacje Polski z państwami bałtyckimi. W panelu „Wrota Północy: Litwa–Białoruś–Białystok” prelegenci będą zastanawiać się, jak wzmocnić współpracę gospodarczą z wymienionymi państwami. Szczyt jest też okazją do wymiany doświadczeń czy lepszego poznania się. Stąd podczas rozmowy „Europa Środkowa: bohaterowie stulecia. Czego nie wiemy o sąsiadach?” zostanie przedstawionych kilka postaci historycznych, wśród nich Tomáš Masaryk, Pál Teleki i János Esterházy.