O godzinie 16.30 zapraszamy na transmisję z panelu Pracownicze Plany Kapitałowe w nowych realiach. Podczas Ekonomicznego Kongresu Gospodarczego w Katowicach paneliści rozmawiać będą o przyszłości PPK. Start o 16.30 we wtorek, 2 września.

Podczas panelu poruszone zostaną następujące problemy:

  • Doświadczenia pierwszej fazy wdrażania programu
  • Pandemia wymusza zmiany w harmonogramie. Jesienna kumulacja wdrożenia fazy II i III. Średnie i małe firmy już gotowe?
Reklama
  • Wpływ osłabienia gospodarczego na uczestnictwo w PPK. Spodziewana skala partycypacji
  • Ułatwienia w tarczy antykryzysowej
  • Znaczenie włączenia do systemu instytucji publicznych (IV faza)

PANELIŚCI

Rafał Benecki
Firma: ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Stanowisko: główny ekonomista

Paweł Jaroszek
Firma: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Stanowisko: członek zarządu

Bartosz Marczuk
Firma: Polski Fundusz Rozwoju SA
Stanowisko: wiceprezes zarządu

Waldemar Markiewicz
Firma: Izba Domów Maklerskich
Stanowisko: prezes zarządu

Tomasz Orlik
Firma: PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Stanowisko: wiceprezes ds. operacyjnych

Jarosław Skorulski
Firma: BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Stanowisko: prezes zarządu

Stanisław Szwed
Firma: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polska
Stanowisko: sekretarz stanu

Paweł Wojciechowski
minister finansów w roku 2006