Przeanalizowaliśmy wyniki w trzech segmentach: produkcji ubrań, mebli i w branży motoryzacyjnej. Każda z nich ucierpiała na wiosennym lockdownie, choć powody były różne. W przypadku odzieżówki zaważyło zamknięcie sklepów i odcięcie od popytu konsumpcyjnego. W meblarstwie dodatkowym czynnikiem były zaburzenia w transporcie międzynarodowym, co było jednym z powodów mniejszego eksportu. W motoryzacji przestoje wynikały też z problemów z przerwanymi łańcuchami dostaw.

źródło: DGP