Chodzi o podmioty nieprzerejestrowane na czas z dawnego Rejestru Handlowego B do nowego – Krajowego Rejestru Sądowego. 1 stycznia 2016 r. utraciły one byt prawny, a ich mienie przeszło na własność Skarbu Państwa. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że takie wywłaszczenie bez odszkodowania było niezgodne z konstytucją. Ale o ile z przejęciem majątków państwo nie miało problemów, to już ze zwrotem lub wypłatą odszkodowania tak łatwo nie jest.

Stary i nowy rejestr