Po raz piąty Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach będzie towarzyszyła impreza, na której będzie można poznać ofertę najbardziej perspektywicznych start-upów. To przede wszystkim szansa na wzajemną inspirację – podczas dyskusji panelowych oraz nieoficjalnych kuluarowych rozmów przedsiębiorcy mają szansę na nawiązanie współpracy, wymianę doświadczeń i uwag. Będzie też można skonsultować swoje pomysły z praktykami i osobami, które odniosły sukces w branży. Organizatorzy zadbają także o specjalną strefę do rozmów o wspólnych planach biznesowych.
ikona lupy />
DGP
Tegoroczne wydarzenie będzie wyjątkowe – przede wszystkim dlatego, że będzie można śledzić je online. Właśnie teraz – w obliczu recesji – Europa, a także Polska, jeszcze bardziej potrzebuje nowych, przełomowych pomysłów pozwalających na ożywienie gospodarcze. Dlatego też ETSD poprzedziła seria dyskusji online, podczas których eksperci i przedsiębiorcy omawiali wyjątkową sytuację gospodarki, a także formułowali prognozy dotyczące przyszłości.
Podczas spotkania omawiane będą najnowsze gospodarcze trendy. Po lockdownie na znaczeniu zyskuje sprzedaż internetowa – stąd e-commerce będzie jednym z wiodących tematów, podobnie jak rozwijanie usług chmurowych, wykorzystanie big data w biznesie czy rozwój sztucznej inteligencji.
COVID-19 wymusił na przedsiębiorstwach postawienie na cyfryzację – w postaci pracy zdalnej czy przepływu dokumentów. Stąd naturalnymi tematami debat będą też bezpieczeństwo sieciowe oraz transformacja cyfrowa.
3 i 4 września w Katowicach wystąpi ponad 100 prelegentów, zaprezentuje się ok. 250 obiecujących firm. Łącznie organizatorzy spodziewają się ponad 2,5 tys. uczestników.
W ramach wydarzenia wyłoniony zostanie zwycięzca Start-up Challange – konkursu dla najlepiej opracowanych i najbardziej perspektywicznych początkujących firm. Zgłoszone pomysły były bardzo zróżnicowane – od aplikacji do zarządzania terminami przydatności do spożycia produktów po projekty prozdrowotne – np. system umożliwiający leczenie astmy i POChP. Jury wybrało 18 najlepszych pomysłów i z tego grona podczas imprezy wybrany będzie zwycięzca.
Rejestracja trwa do 2 września 2020 r. na www.estartupdays.eu.