W dyskusji zostaną poruszone dwa główne aspekty nowej polityki finansowej UE – Nowy Zielony Ład w kontekście walki z globalnym ociepleniem. Omówione zostaną zmiany, jakie czekają kontynent w poszczególnych sektorach – budownictwie, rolnictwie, transporcie i mobilności. Praca nad tym wymaga też przemian w energetyce – stąd jednym z najważniejszych tematów katowickich dyskusji będzie nowoczesna i wydajna produkcja energii opartej o rozwiązania redukujące emisje CO2.

Właśnie w Katowicach, stolicy Górnego Śląska, rozmowa o tym, w jaki sposób odchodzić od paliw nieodnawialnych, wydaje się szczególnie istotna. Jednym z najważniejszych wątków będzie rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii. Przemiany nastawione na ekologię muszą jednak zyskać akceptację społeczną – eksperci będą zastanawiać się nad tym, jak osiągnąć kompromis, który nie spowoduje trwałych strat dla rynku pracy.

W tym kontekście ważna będzie też kwestia odpadów – w jaki sposób zbudować trwałą gospodarkę obiegu zamkniętego, wykorzystywać zużyte produkty na nowo i tym samym zmniejszyć zaśmiecenie planety przy zwiększonej wydajności ekonomicznej przedsiębiorstw. Równie ważnym tematem, powiązanym z energetyką, będzie debata poświęcona napędom przyszłości – energii z akumulatorów i wodorowi.

Jednym z wiodących wątków tegorocznych rozmów będzie też cyfryzacja – 2020 r. za sprawą pandemii był rokiem, w którym jak nigdy wcześniej korzystano ze zdalnej pracy czy przesyłania danych w firmach. Eksperci podczas kongresu będą zastanawiać się, jak dalej potoczy się cyfrowa rewolucja. Przedstawione wnioski zaczerpnięte również z doświadczeń innych państw będą mogły stanowić inspirację dla biznesu – jak poprzez inwestycje w najnowsze rozwiązania informatyczne optymalizować koszty i zwiększyć przewagi konkurencyjne. Zaproszeni goście w rozmowach na temat transformacji cyfrowej przedstawią perspektywę wielu branż – produkcji w ramach tworzącego się przemysłu 4.0, usług rozwijających e-commerce i innowacyjnych aplikacji stworzonych dla usprawnienia działania sektora finansowego. W tym kontekście istotne będą też dalsze rozmowy nt. rozwoju technologii 5G czy usług chmurowych.

Zaproszeni goście będą również rozmawiać o innych elementach zmian powstałych w wyniku COVID-19. Zastanowią się nad tym, jak mogą wyglądać teraz zachowania konsumenckie – jaka jest przyszłość dynamicznie rozwijającej się wcześniej ekonomii współdzielenia, dużych galerii handlowych, branży transportowej czy spożywczej. Dyskusje będą odbywać się w 10 blokach tematycznych.

Europejski Kongres Gospodarczy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach to największy szczyt gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej. Do 2 września można zarejestrować udział w tym wydarzeniu na stronie www.eecpoland.eu.

źródło: DGP