Program Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach został stworzony po dyskusjach z ekspertami i gośćmi imprezy. Główne zagadnienia będą dotyczyć recesji wywołanej przez pandemię. Sesja plenarna tegorocznego EKG pt. „Europa przyszłości” będzie dotyczyć tego, jak powinna wyglądać przyszła polityka Unii Europejskiej. Zaproszeni paneliści będą zastanawiać się, jak działać w realiach kryzysu i w jaki sposób nowe instrumenty finansowe wdrażane w UE mogą przyczynić się do jego zażegnania.
ikona lupy />
DGP
W dyskusji zostaną poruszone dwa główne aspekty nowej polityki finansowej UE – Nowy Zielony Ład w kontekście walki z globalnym ociepleniem. Omówione zostaną zmiany, jakie czekają kontynent w poszczególnych sektorach – budownictwie, rolnictwie, transporcie i mobilności. Praca nad tym wymaga też przemian w energetyce – stąd jednym z najważniejszych tematów katowickich dyskusji będzie nowoczesna i wydajna produkcja energii opartej o rozwiązania redukujące emisje CO2.
Właśnie w Katowicach, stolicy Górnego Śląska, rozmowa o tym, w jaki sposób odchodzić od paliw nieodnawialnych, wydaje się szczególnie istotna. Jednym z najważniejszych wątków będzie rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii. Przemiany nastawione na ekologię muszą jednak zyskać akceptację społeczną – eksperci będą zastanawiać się nad tym, jak osiągnąć kompromis, który nie spowoduje trwałych strat dla rynku pracy.
W tym kontekście ważna będzie też kwestia odpadów – w jaki sposób zbudować trwałą gospodarkę obiegu zamkniętego, wykorzystywać zużyte produkty na nowo i tym samym zmniejszyć zaśmiecenie planety przy zwiększonej wydajności ekonomicznej przedsiębiorstw. Równie ważnym tematem, powiązanym z energetyką, będzie debata poświęcona napędom przyszłości – energii z akumulatorów i wodorowi.
Jednym z wiodących wątków tegorocznych rozmów będzie też cyfryzacja – 2020 r. za sprawą pandemii był rokiem, w którym jak nigdy wcześniej korzystano ze zdalnej pracy czy przesyłania danych w firmach. Eksperci podczas kongresu będą zastanawiać się, jak dalej potoczy się cyfrowa rewolucja. Przedstawione wnioski zaczerpnięte również z doświadczeń innych państw będą mogły stanowić inspirację dla biznesu – jak poprzez inwestycje w najnowsze rozwiązania informatyczne optymalizować koszty i zwiększyć przewagi konkurencyjne. Zaproszeni goście w rozmowach na temat transformacji cyfrowej przedstawią perspektywę wielu branż – produkcji w ramach tworzącego się przemysłu 4.0, usług rozwijających e-commerce i innowacyjnych aplikacji stworzonych dla usprawnienia działania sektora finansowego. W tym kontekście istotne będą też dalsze rozmowy nt. rozwoju technologii 5G czy usług chmurowych.
Zaproszeni goście będą również rozmawiać o innych elementach zmian powstałych w wyniku COVID-19. Zastanowią się nad tym, jak mogą wyglądać teraz zachowania konsumenckie – jaka jest przyszłość dynamicznie rozwijającej się wcześniej ekonomii współdzielenia, dużych galerii handlowych, branży transportowej czy spożywczej. Dyskusje będą odbywać się w 10 blokach tematycznych.
Europejski Kongres Gospodarczy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach to największy szczyt gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej. Do 2 września można zarejestrować udział w tym wydarzeniu na stronie www.eecpoland.eu.