Osiem kodeksów postępowania ws. ochrony danych osobowych czeka na zatwierdzenie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kolejne branże pracują nad własnymi.
Jak informuje UODO, wnioski o zatwierdzenie kodeksów dobrych praktyk złożyło do niego osiem organizacji branżowych: Porozumienie Zielonogórskie (ochrona zdrowia), Związek Banków Polskich, Federacja Polskich Szpitali, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Związek Pracodawców Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku, Polska Rada Centrów Handlowych oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
– Złożone wnioski pokazują wolę i determinację środowisk inicjatorów w celu zapewnienia wyższego poziomu ochrony danych osobowych. Różnią się one jednak pod względem zakresu regulacji i poziomu proponowanych rozwiązań z uwagi na specyfikę poszczególnych sektorów – mówi Adam Sanocki, rzecznik prasowy UODO.
– Najbliżej zatwierdzenia są kodeksy z sektora medycznego, w którym przetwarza się przede wszystkim dane szczególnych kategorii. O ogólnym poziomie samoregulacji poszczególnych sektorów za pomocą kodeksów postępowania będzie można powiedzieć więcej, kiedy będą one nie tylko tworzyć projekty, ale także odpowiadać za ich przestrzeganie za pośrednictwem podmiotów monitorujących zgodność działania członków kodeksu – dodaje.
Ponadto w przygotowaniu jest kilka podobnych dokumentów, w tym m.in. kodeksy: postępowania i dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w działaniach marketingu bezpośredniego, postępowania dla fotografów, postępowania i dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych w branży reklamy internetowej, kodeks dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych gości hotelowych oraz kodeks postępowania dla jednostek oświatowych.