Senat w czwartkowym głosowaniu nie zgłosił poprawek do przygotowanej w Ministerstwie Rozwoju ustawy dotyczącej wsparcia rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z Covid-19. Ustawa trafi więc do podpisu prezydenta.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 92 senatorów, przeciw było 2.

Ustawa - jak mówiła wcześniej podczas posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wiceminister rozwoju Olga Semeniuk - stanowi systemową odpowiedź na problem ograniczania oferty ubezpieczeń należności handlowych przez zakłady ubezpieczeń.

"Cięcia mogą dotknąć pojedynczych przedsiębiorców, ale także całych branż lub rynków", a "pozbawienie ubezpieczeń polskich przedsiębiorców oznaczać będzie niedopuszczalne podniesienie ryzyka transakcji i tym samym doprowadzi do spowolnienia wymiany handlowej i całej gospodarki" - wskazała Semeniuk.

Według autorów ustawy, umożliwi ona zainteresowanym zakładom ubezpieczeń scedowanie (reasekurację) części ryzyka na Skarb Państwa w zamian za przekazanie odpowiedniej części składki ubezpieczeniowej.

"W ten sposób komercyjni ubezpieczyciele należności będą mogli ograniczyć swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia się koniunktury gospodarczej. Skarb Państwa będzie miał natomiast możliwość, przez odpowiednie zapisy umów reasekuracyjnych, wpływania na politykę oceny ryzyka zakładów ubezpieczeń, dzięki czemu reasekuracja portfela może zostać uzależniona od utrzymania przyznawanych limitów kredytowych polskim przedsiębiorcom na poziomie zbliżonym do okresu sprzed wybuchu pandemii COVID-19" - napisano w uzasadnieniu do ustawy.

"Przeniesienie ryzyka dotyczy całych portfeli ubezpieczeniowych. Zakłady ubezpieczeniowe nie wybierają, co chcą nam przekazać, a czego nie. Nie ma zatem możliwości dokonywania przez ubezpieczycieli negatywnej selekcji ryzyka" - tłumaczyła Semeniuk senatorom.

Według resortu rozwoju, proponowane rozwiązanie wzorowane jest na wdrożonym przez Niemcy, w jego wypracowaniu brała udział Polska Izba Ubezpieczeń oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.