Bezpośrednim zagrożeniem dla istnienia firm jest utrata płynności. Kłopoty finansowe jednej firmy pociągają za sobą problemy z płynnością jej partnerów handlowych, co w efekcie może spowodować niewypłacalność. Potencjalne bankructwa firm, zwolnienia pracowników oraz spadek ich wydatków konsumpcyjnych uderzają w przychody i płynność kolejnych przedsiębiorstw. Zapewnienie płynności finansowej firm stanowi więc warunek sine qua non polskiej gospodarki.

W trakcie debaty chcemy wspólnie zastanowić się:
• Co oprócz pakietów pomocowych rządu pozwoli przetrwać i funkcjonować w nowej rzeczywistości?
• Jakich rozwiązań oczekują przedsiębiorcy?
• Jak zachować równowagę pomiędzy moralnością płatniczą a zabezpieczeniem płynności własnej firmy?
• Czego uczy nas obecny kryzys i jakie wnioski możemy z niego wyciągnąć, by polepszyć i zabezpieczyć płynność firm w przyszłości.Goście debaty:
Jadwiga Emilewicz, Wicepremier, Minister Rozwoju
Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju
Dariusz Duma, dyrektor wykonawczy FBN - Family Business Network Polska, właściciel Chiltern Consultancy International i Instytutu Psychologii Biznesu
Krzysztof Krawczyk, Partner, CVC Capital Partners
Henryk Orfinger, Wiceprezes Zarządu Dr Irena Eris, Pierwszy Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan
Mateusz Pociask, Partner Zarządzający, Lider Zespołu Doradztwa Podatkowego i Prawnego EY Polska

PARTNER