W tym roku większość terminów sprawozdawczych zostało przesuniętych o trzy miesiące, a w przypadku spółek giełdowych o dwa miesiące. Wynika to z rozporządzania ministra finansów opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 570 – wydanego na podstawie specustawy.

W przypadku sprawozdań sporządzanych za 2019 rok, czyli wówczas, gdy rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym – termin na ich sporządzenie i podpisanie przez głównego księgowego i kierownika jednostki, czyli zarząd, minął z końcem czerwca 2020 r.

Co istotne, dla części podmiotów, których rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym, nadal pozostało jeszcze trochę czasu. Przesunięcie, o którym mowa we wspomnianym rozporządzeniu, dotyczy bowiem obowiązków sprawozdawczych w przypadku, gdy rok obrotowy kończy się po 29 września 2019 roku, jednak nie później niż 30 kwietnia 2020 roku.

Jaki jest natomiast termin na zatwierdzanie sprawozdań finansowych? Również w tym przypadku wydłużony został odpowiednio o trzy i o dwa miesiące.

Oznacza to, że raporty za 2019 r. muszą być zatwierdzone przez odpowiedni organ (np. zgromadzenie wspólników) do końca września, a w spółkach giełdowych – do końca sierpnia 2020 roku. Z kolei w przypadku podmiotów, dla których rok obrotowy rozpoczął się 1 marca 2019 roku, a zakończył się 29 lutego 2020 r. – do końca listopada (czyli dziewięć miesięcy od dnia bilansowego).