W związku z pandemią COVID-19 firmy mogą skorzystać m.in. z obniżonego oprocentowania i wydłużonego okresu spłaty pożyczki. Dotyczy to nie tylko nowych, lecz także już trwających umów.
Koordynowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” ma na celu finansowe wsparcie – jak wskazuje sama nazwa – przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Z jego środków udzielane są pożyczki na rozwój turystyki, o które mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy działający w branży turystycznej i okołoturystycznej. Wsparcie oferują współpracujące z BGK instytucje finansujące (ich lista dostępna jest na www.bgk.pl).
Co w ofercie
Inwestycja finansowana pożyczką musi być zlokalizowana na terenie Polski Wschodniej, tj. na obszarze jednego z wymienionych województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego (uwaga – firma nie musi mieć siedziby w danym regionie).
Podstawowe parametry pożyczki to:
• wartość: do 500 tys. zł;
• maksymalny okres spłaty: do 60 miesięcy (standardowo) lub do 84 miesięcy (przy pożyczkach o wartości powyżej 250 tys. zł, gdy co najmniej połowa tej kwoty to wydatki na roboty budowlane);
• wkład własny: 20 proc.;
• oprocentowanie: od 1,84 proc.;
• możliwa karencja w spłacie pożyczki: do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia;
Dodatkowe preferencje – oprocentowanie 0,92 proc. oraz brak wymaganego wkładu własnego – są oferowane:
• obiektom posiadającym status miejsca przyjaznego rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (MPR Green Velo);
• firmom prowadzącym działalność nie dłużej niż dwa lata (start-upy).
Uwaga! Jeden przedsiębiorca może otrzymać dwie pożyczki od tego samego pośrednika, przy czym druga może zostać udzielona po rozliczeniu wydatkowania środków z pierwszej. ©℗
Projekt ma być realizowany do 2027 r. Obecnie jednak zostały przewidziane korzystniejsze warunki pożyczek dla przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji lub są nią zagrożeni. Ułatwienia dotyczą zwłaszcza spłaty środków, co ma pomóc firmom w utrzymaniu płynności finansowej. Pożyczki na zmienionych zasadach będą udzielane do 31 grudnia 2020 r.
Nowe warunki obejmują:
  • możliwość przedłużenia o dodatkowe sześć miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych albo sześciomiesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych,
  • możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę (również dla nowych pożyczek),
  • możliwość przeznaczenia pożyczki w całości na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy.
Aby skorzystać z tych ułatwień, w przypadku zawartej już umowy pożyczki trzeba wystąpić z wnioskiem do instytucji finansowej, która jej udzieliła. Co istotne, wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację firmy. O zmianie warunków spłaty ostatecznie będą decydować pośrednicy finansowi.