Z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej realizowanych jest 63 335 inwestycji o łącznej wartości 468,4 mld zł - poinformowało w środę Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak podał resort, od uruchomienia programów w obecnej perspektywie finansowej (2014 - 2020) do 21 czerwca 2020 roku, podpisano z beneficjentami 63 335 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 468,4 mld zł. W tej kwocie udział środków z funduszy UE to 285,5 mld zł, czyli 85,3 procent całej puli.

Resort wskazał, że wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 212,5 mld zł, w tym dofinansowanie UE - 141,9 mld zł, co stanowi 42,4 procent alokacji.