Serdecznie zapraszamy 3 lipca br o godzinie 11:00 na debatę online:

Kobiety w nowej cyfrowej rzeczywistości

Pandemia przeorała gospodarczy krajobraz świata i wprowadziła bezprecedensowy poziom niepewności, co do przyszłości firm i ich pracowników. Od czasów niesławnego Wielkiego Kryzysu lat 30 XX w. do grona pracowników dołączyły również kobiety, tworząc silne zaplecze wzrostu gospodarczego. O ile tamten kryzys zwiększył zatrudnienie kobiet (w USA np. wzrosło ono z 10,5 mln w 1930 do 13 mln w 1940 r.), o tyle obecny kryzys - jak słusznie zauważają autorki raportu “Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej” - może tę feminizację gospodarki zmniejszyć. W Polsce aż 3 mln kobiet pracuje w sektorach, w które pandemia uderza najsilniej - chociażby w sektorze handlu detalicznego, gdzie stanowią one aż 75 proc. całej siły roboczej. Negatywne oddziaływanie kryzysu na kobiety jest o tyle silniejsze, że w stopniu nieporównywalnie większym niż mężczyźni obciążone są obowiązkami opiekuńczymi. Pozostawienie kobiet samym sobie, bez wskazówek, jak odnaleźć się w post-pandemicznym świecie byłoby zaniedbaniem - zwłaszcza, że już dzisiaj można identyfikować kompetencje coraz bardziej przydatne i coraz bardziej zbędne. Kryzys przyspiesza np. transformację cyfrową w firmach, co oznacza że łatwiej w staraniach o pracę będą miały osoby znające podstawy oprogramowania, ale przyspiesza także automatyzację usług, co oznacza, że będzie maleć popyt na pracę w handlu bezpośrednim. Refleksja nad kobietami-pracownicami w kontekście polskiego rynku pracy musi brać pod uwagę fakt, że ich aktywność zawodowa mimo, że od 2007 r. znajdowała się w trendzie wzrostowym, wciąż była poniżej europejskiej średniej.

Zagadnienia, które będziemy poruszać w trakcie spotkania

1. Jaki jest kierunek zmian na rynku pracy wywoływanych przez pandemiczny kryzys gospodarczy?
2. Jakie szanse i korzyści z perspektywy kobiet na rynku pracy powodują te zmiany, a jakie niosą zagrożenia?
3. Jakie działania powinny zostać podjęte jak najszybciej, aby załagodzić negatywne skutki kryzysu?

Uczestnikami debaty będą:

• Olga Semeniuk, Wiceminister, Ministerstwo Rozwoju
• Agnieszka Szpara
, Dyrektor Departamentu Programów i Projektów, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
• Beata Jarosz
, inicjatorka kampania Woman Update, Prezes Future Collars
• dr hab. Katarzyna Śledziewska
, Dyrektor Zarządzająca DELab, UW, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, autorka raportu „Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej. Kobiety na rynku pracy w post-covidowej rzeczywistości”
• Karol Okoński
, Dyrektor Zarządzający, Cyberbezpieczeństwo, PwC