Pandemia Covid-19 pokazała realne korzyści z cyfryzacji i automatyzacji nie tylko w przemyśle. Dla firm oznaczały one możliwość szybszego reagowania i bardziej elastycznej produkcji a także łatwego przestawienia pracy i szkoleń na online. Samorządy miast, które zainwestowały np. w automatyczny odczyt danych z liczników wody, lepiej chroniły zdrowie pracowników służb komunalnych. Współpracujące ściśle z firmami technologicznymi uczelnie były w stanie błyskawicznie zaadaptować zdalne formy prowadzenia zajęć. Jak nie zmarnować tego doświadczenia i wykorzystać je dla rozwoju gospodarki? Gdzie są bariery i jak je pokonać? Jakie korzyści może przynieść Polakom cyfrowa transformacja przemysłu i innych sfer życia?

Odpowiedziom na te oraz wiele innych pytań poświęcona będzie debata „Cyfrowa transformacja przemysłu” z udziałem przedstawicieli firm, Ministerstwa Rozwoju, PARP oraz uczelni, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. Początek 23 czerwca o godzinie 10.30.

10:30-11:45 sesja tematyczna „Cyfrowa transformacja przemysłu”

• Inteligentne fabryki i robotyzacja jako odpowiedź na wyzwania ekonomiczne, demograficzne i zagrożenia zdrowia publicznego
• Co czwarta rewolucja przemysłowa zmieni w relacjach producent - odbiorca ?
• Przemysłowy internet rzeczy jako sposób doskonalenia produktów i procesów
• Bariery rozwoju Przemysłu 4.0
• Rynek pracy a kompetencje pracownikówUczestnicy:

Marcin Lis, prorektor ds. studenckich i współpracy z otoczeniem Akademii WSB
Łukasz Niesłuchowski, członek zarządu, dyrektor handlowy Rockwell Automation w Polsce
Jan Staniłko, dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Rozwoju
Maciej Staszak, wiceprezes zarządu Emitel
Anna Timofiejczuk, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląska
Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Moderacja:

Andrzej Fedorowicz, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej

Debata organizowana jest w ramach EEC Online.