statystyki

Jakie wsparcie dla dużych firm z PFR [PORADNIK]

autor: Dr Antoni Kolek19.06.2020, 06:00; Aktualizacja: 19.06.2020, 08:08
Wystąpienie pandemii COVID-19 oraz będące jego następstwem zamknięcie gospodarki (lockdown) spowodowały, że wiele firm znalazło się w trudnej sytuacji. Aby wesprzeć przedsiębiorstwa, rząd przygotował cztery pakiety działań – trzy tarcze antykryzysowe oraz tarczę finansową.

Wystąpienie pandemii COVID-19 oraz będące jego następstwem zamknięcie gospodarki (lockdown) spowodowały, że wiele firm znalazło się w trudnej sytuacji. Aby wesprzeć przedsiębiorstwa, rząd przygotował cztery pakiety działań – trzy tarcze antykryzysowe oraz tarczę finansową.źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Największe podmioty gospodarcze mogą już się ubiegać o pomoc z Polskiego Funduszu Rozwoju. Wartość uruchomionej z myślą o nich tarczy finansowej wynosi aż 25 mld zł. Jednak, aby otrzymać środki, beneficjenci muszą spełnić określone warunki

Wystąpienie pandemii COVID-19 oraz będące jego następstwem zamknięcie gospodarki (lockdown) spowodowały, że wiele firm znalazło się w trudnej sytuacji. Aby wesprzeć przedsiębiorstwa, rząd przygotował cztery pakiety działań – trzy tarcze antykryzysowe oraz tarczę finansową.

W ramach tarczy finansowej, której organizacja powierzona została Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. (na podstawie ustawy z 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz.U z 2019 r. poz. 1572; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695), przewidziano dwie grupy działań skierowane do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • dużych przedsiębiorstw.

Pierwszą grupę działań, obejmującą Tarczę Finansową PFR dla Mikrofirm oraz Tarczę PFR dla MSP, uruchomiono 29 kwietnia. Z kolei regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm przedstawiono 9 czerwca – po długim oczekiwaniu na zatwierdzenie jej przez Komisję Europejską.

Zgodnie z przygotowanym przez władze programem pomoc dla dużych firm opiera się na trzech instrumentach finansowych o łącznej wartości 25 mld zł. Są to:

 • Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm o wartości 10 mld zł – w postaci finansowania płynnościowego (służącego pokryciu luki płynności przedsiębiorstwa, powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w wyniku COVID-19);
 • Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm o wartości 7,5 mld zł – w postaci finansowania preferencyjnego (służącego pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19, z założeniem umorzenia do 75 proc. kwoty udzielonej pożyczki).
 • Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm o wartości 7,5 mld zł – w postaci finansowania inwestycyjnego. Przy czym ten instrument zakłada dwie możliwości:

(1) finansowanie inwestycyjne na zasadach pomocowych, które ma służyć przywróceniu stabilnej struktury finansowania przedsiębiorstwa zachwianej na skutek wystąpienia COVID-19,

(2) finansowanie inwestycyjne na zasadach rynkowych mające na celu zapewnienie środków na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa.

Warunki programu dopuszczają możliwość skorzystania z kilku form pomocy, z tym jednak zastrzeżeniem, że łączna kwota finansowania nie może przekroczyć limitów przewidzianych zasadami kumulacji wyznaczonymi przez warunki programowe i notyfikacje programów przez KE. ramka 1

Ramka 1

Traktatowe uwarunkowania pomocy publicznej

Wsparcie państwa skierowane do przedsiębiorstw za pośrednictwem PFR jest działaniem niestandardowym, które nie mogłoby mieć miejsca w zwykłych warunkach. Zgodnie bowiem z zapisami art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym. Niezgodność ta dotyczy wpływu na wymianę handlową między poszczególnymi państwami członkowskimi. Należy zatem podkreślić, że co do zasady państwa członkowskie w traktacie ustaliły, że wsparcie prywatnych, a także komercyjnych przedsiębiorstw jest zakazane. Jednak już sam traktat otwiera możliwości uzyskania wsparcia w nadzwyczajnych sytuacjach w celu naprawienia szkód w działalności firm. Fundamentalną podstawą prawną, na mocy której przyznawane jest pomoc w ramach Tarczy Finansowej jest zatem rozporządzanie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (wraz z załącznikiem I; Dz. Urz. UE z 2014 r. L187 s.1). Ponadto zasady pomocy regulują: ustawa z 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz.U z 2019 r. poz. 1572; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695), regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich firm (obowiązujący od 28 maja 2020 r.) oraz regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych firm (obowiązujący od 9 czerwca 2020 r.).

Ramka 2

Średnia firma też może sięgnąć po pieniądze

Chociaż co do zasady Tarcza PFR dla Dużych Firm – jak wskazuje zresztą jej nazwa – jest adresowana do dużych przedsiębiorców, to zgodnie z postanowieniami regulaminu możliwość uzyskania z niej środków w pewnych sytuacjach mają również firmy, które zatrudniają powyżej 150 pracowników (na 31 grudnia 2019 r.), a ich roczny obrót za 2019 r. przekroczył 100 mln zł. Otóż podmioty te mogą stać się beneficjentami, gdy równocześnie spełniają jeden z poniższych warunków:

występująca u nich tzw. luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3,5 mln zł lub

przedsiębiorstwo realizuje program sektorowy w związku z COVID-19.

Przy czym luka finansowa to – zgodnie z dotychczas przyjętymi założeniami ustalania wysokości wsparcia na potrzeby projektów finansowanych ze środków UE – część kosztów kwalifikowanych oraz kosztów operacyjnych, które nie zostaną pokryte w wyniku realizacji danego projektu albo w danym okresie obrotowym.


Pozostało 83% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Komentarze (2)

 • KLidka(2020-06-22 11:02) Zgłoś naruszenie 00

  Często ludzie maja problem z tym o jaką pomoc dokładnie może się ubiegać. Wtedy warto zerknąć na stronę Tarcza Finansowa PFR tam jest wszystko dokładnie napisane, lub na ich infolinię. Bez problemu wyjaśnią.

  Odpowiedz
 • PI Grembowicz(2020-06-19 12:08) Zgłoś naruszenie 00

  Z podatków!!!!

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane