- Wszyscy ci, którzy będą faulowali radę nadzorczą, nie przekazując jej informacji i dokumentów, nie będą mogli zasiadać w zarządach i radach nadzorczych spółek przez określony czas - mówi Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych, pełnomocnik rządu ds. reformy nadzoru właścicielskiego
Wyjaśnijmy coś na początku. Gdy rozmawialiśmy w lutym, powiedział pan, że najdalej po pół roku będą projekty nowelizacji kodeksu spółek handlowych. A ja, że wielu obiecywało, ale był kłopot z realizacją. Miał pan rację. Z kolei pan – skromny człowiek – chciałby na pewno podziękować kilkudzięcioosobowemu zespołowi pracującemu nad projektami. Ja dziękuję w pańskim imieniu. Przyjmijmy więc, że „łubudubu” mamy za sobą. A teraz o projektach...
Formalnie będą dwa projekty zmian w k.s.h. przekazane w najbliższych dniach do konsultacji społecznych, ale w praktyce można mówić o efektach prac trzech zespołów eksperckich Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego.