Serdecznie zapraszamy 10 czerwca br. o godz. 11:00 na debatę online

"Biznes musi więcej czerpać z osiągnięć nauki"

Czy biznes i nauka potrafią znaleźć wspólny język? Bariery które należy pokonać by rozwijać innowacyjną polską gospodarkę.

Rozwój inteligentnej i wydajnej gospodarki wymaga współpracy wszystkich trzech podmiotów tak zwanego "trójkąta wiedzy": uczelni wyższych, instytutów badawczych dysponujących potencjałem naukowym oraz przedsiębiorców absorbujących nowe technologie. Ze statystyk wynika jednoznacznie, że istnieje duży potencjał zarówno po stronie nauki, jak i biznesu, jednak nie przekłada się to na szybki wzrost gospodarczej innowacyjności. Gdzie tkwią bariery? Jak je pokonać? Co nauka i biznes mogą zyskać na współpracy? Jak skuteczniej pozyskiwać fundusze na badania i rozwój? Odpowiedzi na te wiele innych pytań poświęcona będzie debata z udziałem specjalistów z różnych dziedzin, w trakcie której zaprezentowane zostaną również wyniki badań Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji (FRSE) mierzące jakość współpracy między polskimi uczelniami a biznesem.

Zagadnienia poruszane w trakcie dyskusji:

* Jak wygląda rzeczywisty obraz współpracy nauki i biznesu w Polsce?
* Czy biznes i nauka rozumieją się wzajemnie?
* Jak wygląda użyteczność prowadzonych badań naukowych z perspektywy biznesu?
* Jaki model współpracy wyższych uczelni z biznesem byłby optymalny?
* Jak sprawniej pozyskiwać środki na badania i rozwój z funduszy europejskich
* Jak wygląda współpraca nauki z biznesem z ujęciu regionalnym?
Uczestnicy debaty:

  • Tomasz Chmal , Przewodniczący Rady Programowej Business and Science Poland
  • dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A., ekspert ECVET Polska
  • prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Elekt Akademii Leona Koźmińskiego
  • dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny, Fundacja Rozwoju Systemu EdukacjiKomentarz do debaty: Grzegorz Wrochna, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego