Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 i nagły rozwój ogólnoświatowej pandemii wywołały globalny kryzys gospodarczy. W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców rząd wprowadził programy pozwalające na zdobycie finansowania w tym trudnym okresie. Poniżej omawiamy narzędzia, z których wciąż mogą korzystać polscy przedsiębiorcy. Zasady udzielenia wsparcia różnią się od siebie, dlatego warto dokładnie przyjrzeć się każdemu z nich.

Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 i nagły rozwój ogólnoświatowej pandemii wywołały globalny kryzys gospodarczy. Wielu przedsiębiorców stanęło przed widmem utraty płynności finansowej. Niezbędne okazało się pilne wprowadzenie rozwiązań mających na celu ochronę rynku pracy przez skutkami kryzysu. Do branż bezpośrednio nim dotkniętych zaczęły stopniowo dołączać te, które dopiero po pewnym czasie odczuły konsekwencje spowolnienia globalnej ekonomii. W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców rząd wprowadził programy pozwalające na zdobycie finansowania w tym trudnym okresie. Wsparcie pracodawców już pozwoliło na przynajmniej częściowe zachowanie stanu zatrudnienia. Dodatkowe środki przyczynią się nie tylko do wsparcia kondycji finansowej firm, lecz także pozwolą – w dłuższej perspektywie – na pobudzenie polskiej gospodarki do wzrostu. Ich skutki powinny zatem okazać się długofalowe. Poniżej omawiamy narzędzia, z których wciąż mogą korzystać polscy przedsiębiorcy. Zasady udzielenia wsparcia różnią się od siebie, dlatego warto dokładnie przyjrzeć się każdemu z nich.

Omówimy następujące zagadnienia:

 • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Dofinansowanie przez starostę części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne
 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionego
 • Mikropożyczka dla przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy
 • Świadczenie postojowe z ZUS dla przedsiębiorców i samozatrudnionych
 • Zwolnienie ze składek dla płatników
 • Ulgi w spłacie składek na ubezpieczenia
 • Odstąpienie przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę
 • Tarcza Finansowa PFR – podstawowe informacje
 • Tarcza Finansowa PFR dla mikroprzedsiębiorców
 • Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich przedsiębiorców
 • Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm
 • Tarcza finansowa realizowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA
 • Wydłużenie terminu wpłaty zaliczek na PIT
 • Zwolnienie z PIT i ZUS dotyczące zakwaterowania i wyżywienia
 • Zwolnienie z PIT i ZUS świadczeń postojowych
 • Zwiększone limity kwot wolnych od PIT
 • Co ma zrobić przedsiębiorca, który nie otrzyma wsparcia

>>>WIĘCEJ PRZECZYTASZ W E-WYDANIU TGP<<<