Ministerstwo Rozwoju spodziewa się, że rocznie około 240 firm skorzysta z mechanizmu zawartego w ustawie związanej z tzw. Polityką Nowej Szansy - powiedział w poniedziałek podczas briefingu prasowego wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur.

"Liczymy, że średnio rocznie skorzysta z tego mechanizmu (związanego z tzw. Polityką Nowej Szansy - PAP) około 240 przedsiębiorstw" - powiedział Mazur.

Dodał, że budżet nowego mechanizmu to 120 mln zł rocznie przez 10 lat, czyli w sumie 1,2 mld zł.

Chodzi o uchwaloną w czwartek przez Sejm ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Pomoc ta ma polegać na zapewnieniu przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji.

Mazur powiedział, że firmy będą mogły skorzystać z trzech rodzajów pomocy. Pierwszy z nich to pomoc w formie pożyczki krótkoterminowej na sześć miesięcy, druga forma to pomoc na tymczasową restrukturyzację na 18 miesięcy.

"Trzecie rozwiązanie, na 10 lat, na typową restrukturyzację. Tutaj mówimy o większych zakładach, takich, które potrzebują wymienić całą linię produkcyjną, mają koszty związane na przykład z marketingiem, wypuszczaniem nowego produktu na rynek" - powiedział Mazur.

Wiceminister podkreślił, że z instrumentów będą mogły skorzystać zarówno małe, jak i duże firmy, a środki, które będą w jego dyspozycji nie będą się sumować z tymi, które firmy mogą pozyskać z Tarczy Antykryzysowej czy Tarczy Finansowej PFR.

"Operatorem Polityki Nowej Szansy będzie Agencja Rozwoju Przemysłu i to ona będzie decydowała zarówno o środkach, jak i akceptowała plany restrukturyzacyjne i pomagała firmom w praktyce przeprowadzić restrukturyzacje" - powiedział Mazur.

Dodał, że od razu po wejściu w życie ustawy dot. Polityki Nowej Szansy firmy będą mogły składać wnioski do ARP o wsparcie.

"Jak tylko ustawa zostanie przegłosowana przez Senat i znajdzie się pod nią podpis Prezydenta będzie podpisana umowa między Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i ministerstwem rozwoju, więc od pierwszego dnia wejścia w życie ARP będzie możliwość korzystania z tych narzędzi" - wyjaśnił Mazur.

Wiceminister poinformował, że jeśli chodzi o sposób, w jaki firmy będą mogły skorzystać ze wsparcia, to różnica miedzy małymi i średnimi firmami, a dużymi jest taka, że dla tych pierwszych nie będzie wymagana notyfikacja ze strony KE.

Według wiceministra rozwoju, sam proces jest podobny. Firma musi we wniosku do ARP opisać, dlaczego znalazła się w trudnej sytuacji, opisać plan naprawczy i przedstawić długofalowy plan restrukturyzacyjny.

Ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców Sejm uchwalił w czwartek.

Na wsparcie trafi 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat. Przedsiębiorcy będą mogli też uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o szacunkowej wartości 50 mln zł rocznie.

Pomoc na restrukturyzację jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan - którego koszty mogą być finansowane jako element pomocy na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.