Wszyscy chcemy żyć bezpiecznie i dostatnio. To, czy rozumiemy mechanizmy ekonomii i jak radzimy sobie z finansami, przekłada się nie tylko na nasz dobrobyt, lecz także – w połączeniu z tysiącami naszych współobywateli – kształtuje obraz gospodarczy kraju i jego rozwój. Wiedza na temat zarządzania finansami, oszczędzania, inwestowania jest bardzo ważna, ponieważ może wpłynąć na to, czy osiągniemy życiowe cele.

Potwierdzają to wyniki badań społecznych prowadzonych cyklicznie na zlecenie Narodowego Banku Polskiego. Osoby deklarujące i w rzeczywistości posiadające szeroką wiedzę ekonomiczną to częściej osoby oszczędne i gospodarne, zwolennicy inwestycji i różnicowania źródeł zysku oraz osoby będące w lepszej sytuacji materialnej. Polacy wykazujący najwyższe kompetencje finansowe korzystają z większej liczby produktów finansowych i częściej niż pozostali charakteryzują się postawą przedsiębiorczą.

Jak wspieramy edukację ekonomiczną polaków?

■ Wspieramy wartościowe projekty z zakresu edukacji ekonomicznej

■ Oferujemy bogaty program bezpłatnych zajęć w Centrum Pieniądza NBP

■ Organizujemy różnorodne spotkania edukacyjne w 16 oddziałach okręgowych NBP

■ Ogłaszamy cykliczne konkursy dla młodzieży, studentów, szkół i uczelni

■ Tworzymy wystawy i narzędzia edukacyjne

■ Zapraszamy nauczycieli na bezpłatne warsztaty

■ Prowadzimy cykliczne badania wiedzy i świadomości ekonomicznej społeczeństwa

■ Udostępniamy księgozbiór Centralnej Biblioteki NBP

Współczesna rzeczywistość gospodarcza w Polsce i na świecie podlega zmianom na wielu poziomach, które na dodatek następują często i szybko. Powoduje to, że jest niełatwa do zrozumienia – niezależnie od poziomu naszego wykształcenia, miejsca zamieszkania, sytuacji materialnej i możliwości finansowych. Wielu z nas trudno jest nadążyć za zmianami. Pojawiające się licznie różnorodne nowinki technologiczne, związane np. z bankowością elektroniczną, mogą znacząco ułatwić nam np. zarządzanie budżetem domowym. Szybko cyfryzującym się usługom towarzyszą jednak powszechne obawy o nasze bezpieczeństwo finansowe.

Lekarstwem na tę niepewność jest edukacja ekonomiczna, warto rozpocząć ją jak najwcześniej i kontynuować przez całe życie.

Misja edukacyjna Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski od wielu lat nieprzerwanie prowadzi działalność edukacyjną w dziedzinie ekonomii i finansów. Istotnym elementem misji NBP jest podejmowanie działań służących upowszechnianiu wśród obywateli wiedzy o funkcjonowaniu rynku finansowego, pobudzaniu postaw przedsiębiorczych, kształtowaniu odpowiedzialności przy podejmowaniu dużych i małych decyzji finansowych, podnoszeniu poziomu znajomości ważnych zagadnień ekonomicznych, popularyzowaniu wiedzy na temat ekonomicznego dziedzictwa narodowego.

Wiedza ekonomiczna w najlepszej formie

W NBP inicjujemy własne działania oraz wspieramy zewnętrzne projekty – zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej. Ich wspólnym mianownikiem jest edukacja ekonomiczna. Dokładamy starań, aby była ona atrakcyjna i zachęcała do zaangażowania się. Propagujemy różnorodne formy upowszechniania wiedzy: szkolenia, warsztaty, zajęcia pozalekcyjne, konkursy, gry, turnieje, olimpiady, seminaria, konferencje, debaty, filmy, animacje, audycje radiowe, programy telewizyjne, publikacje medialne, wydawnictwa, wystawy. Adresujemy je do wszystkich grup społecznych.

Za nowoczesną gospodarką musi nadążać edukacja

Dla NBP edukacja to inwestycja – w obecne, a przede wszystkim w przyszłe pokolenia. Dlatego naszym priorytetem jest edukacja młodych (określanych dziś jako cyfrowe pokolenie) i wspieranie nauczycieli. Te dwie grupy to adresaci największej liczby projektów edukacyjnych realizowanych oraz dofinansowywanych przez NBP. Tylko w ostatnim roku w ponad stu projektach wzięło udział blisko 4000 nauczycieli oraz 220 000 uczniów. Obecnie realizujemy kolejny cykl warsztatów dla nauczycieli „Nowe technologie w edukacji ekonomicznej”. Powołaliśmy też do życia Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka. Od otwarcia w 2016 r. odwiedziło je prawie 4500 grup szkolnych. Do tego interaktywnego świata ekonomii i finansów zapraszamy szkoły, rodziny i wszystkich zainteresowanych. Wstęp jest bezpłatny.

__________________________________________________________________________

Edukacja NBP w liczbach

Tylko w ciągu ostatniego roku dzięki wsparciu NBP zorganizowano:

■ zajęcia edukacyjne, szkolenia i warsztaty dla niemal 230 000 z zainteresowanych

■ olimpiady ekonomiczne, w których wzięło udział ponad 22 000 uczniów

■ konkursy, w których uczestniczyło ponad 75 000 osób

■ wystawy dla ponad 7000 zwiedzających

■ konferencje naukowe z udziałem ponad 5000 uczestników

■ programy stypendialne, z których korzysta rocznie ponad 430 studentów

■ studia podyplomowe, dzięki którym wiedzę zdobywa rocznie ponad 200 słuchaczyPowstało również kilkaset artykułów medialnych, audycji, filmów i publikacji książkowych dla kilku milionów odbiorców.

Nie zapominamy jednak o osobach kończących aktywność zawodową, ale wciąż będących uczestnikami życia gospodarczego, a także o osobach, które z różnych powodów nie są w dostateczny sposób włączone w świat finansowy. Wspieramy projekty rozwijające świadomość i umiejętności związane z ekonomią i finansami oraz oswajające z nowoczesnymi technologiami finansowymi, które w dzisiejszych realiach szybko stają się obowiązującymi standardami. Cenimy projekty edukacyjne, które budują pomosty między młodszymi i starszymi pokoleniami, ponieważ wiedzę przekazuje i przyjmuje się łatwiej w bezpośredniej relacji z innymi, kiedy nie ma dystansu wykładowca–uczeń . Te i inne projekty realizowane i dofinansowywane przez NBP przyczyniają się do budowy kapitału społecznego kraju.

PARTNER