Organy nadzoru prowadzą postępowania przeciw BOŚ Bankowi. Do prokuratury trafiły też zawiadomienia w tej sprawie.
Od blisko dwóch lat funkcjonuje nowa ustaw o AML (anti-money laundering – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu). Wcześniej walka z tym procederem przez generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF) była oceniana krytycznie. Jej skuteczność była niska. Nowe przepisy miały to zmienić.
Obecnie w związku z praniem pieniędzy toczą się dwa postępowania przeciwko BOŚ. Prowadzi je obok GIIF również Komisja Nadzoru Finansowego, a ich celem jest nałożenie na bank kary administracyjnej.