VULCAN dołączył do wąskiego grona 9 dostawców edu-tech na świecie, którzy potrafią integrować swój system z platformą Microsoft - wykorzystując API OneRoster. Kompleksowe rozwiązanie łączące dziennik elektroniczny UONET+ z Office 365 ułatwi funkcjonowanie szkoły, jak i zapewni prostą oraz efektywną komunikację nauczycieli z rodzicami i uczniami. To nie jedyne zmiany w stale rozwijanym dzienniku, które wspierają zdalną naukę już w 7000 polskich szkół.
Media

Szkoły korzystające z dziennika elektronicznego UONET+ od VULCAN jeszcze przed wprowadzeniem zdalnej nauki, miały ułatwione zadanie, gdyż posiadały sprawdzone narzędzie do zdalnej pracy. VULCAN jest platformą integrującą wszystkie aspekty edukacji od podstawowych funkcji dziennika poprzez rozbudowane narzędzia do zdalnej nauki, na zapewnieniu właściwiej komunikacji pomiędzy uczniami, nauczycielami a rodzicami kończąc. W obliczu pandemii VULCAN szybko zareagował na nowe potrzeby użytkowników i wprowadził liczne zmiany umożliwiające prowadzenie zdalnej nauki. Jedną z najważniejszych jest właśnie pełna integracja dziennika VULCAN z bezpłatną dla szkół usługą Office 365.

- Z usługi integracji dziennika z platformą Microsoftu przez 3 tygodnie kwietnia skorzystało ponad 1 000 szkół używających dziennika VULCAN, co przekłada się na 52 000 kont nauczycieli i prawie 400 000 kont uczniów. Jedną z pierwszych dużych integracji obejmującą wszystkie szkoły przeprowadziliśmy w Lublinie. W systemie utworzono 28 280 kont uczniowskich i 3 607 kont nauczycieli – podkreśla Jan Koziarski, Dyrektor Pionu Marketingu w firmie VULCAN.

Nowe funkcjonalności i rozwój systemu

Moduł Wiadomości w e-dzienniku UONET+ od VULCAN służy nie tylko do przekazywania informacji tekstowych, ale i przesyłania automatycznie wstawianych linków do materiałów umieszczonych w chmurze. To innowacyjne rozwiązanie jest szczególnie cenione w czasie przeciążenia sieci i zapewnia szybką i płynną pracę nawet z największymi plikami. Moduł Wiadomości to także możliwość dwustronnej komunikacji. Jeśli uczniowie będą mieli pytania do przesłanych materiałów, mogą je zadawać wysyłając wiadomość do nauczyciela i tą samą drogą otrzymywać odpowiedzi.
- Zdajemy sobie sprawę z kluczowej roli, jaką odgrywa w obecnej sytuacji nasz dziennik w tysiącach polskich szkół, dlatego jego rozwój jest dla nas priorytetem - mówi Prezes Zarządu VULCAN, Jacek Różycki. – To nasi klienci i ich potrzeby są naszą codzienną inspiracją, na bazie ich sugestii i analiz specjalistów wprowadziliśmy dodatkowe rozwiązania ułatwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych, przekazywanie uczniom materiałów edukacyjnych oraz komunikację z rodzicami. W unikalny sposób zautomatyzowaliśmy proces połączenia struktury klas, kont nauczycieli i uczniów, już istniejących w dzienniku, z platformą Microsoft. Dzięki temu nasi klienci otrzymali dostęp do zintegrowanej platformy edukacyjnej, która pozwala na sprawne prowadzenie nauki zdalnej – dodaje.

VULCAN zintegrowany z Office 365 – co to oznacza?

- Stworzenie uczniom i nauczycielom szerokich możliwości komunikacji przy wykorzystaniu sprawdzonych i innowacyjnych rozwiązań, to dla nas argumenty przemawiające za przeprowadzeniem takiej integracji z Office 365 w naszym liceum – podkreśla Agnieszka Głowacka, wicedyrektor XX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. - W naszej ocenie jest to sprawdzone rozwiązanie do zdalnego nauczania, które umożliwia m.in. zorganizowanie zdalnej pracy klasy i szkoły. Dzięki naszej współpracy z VULCANEM możliwa była bezpieczna integracja danych na temat szkoły i jej uczniów, przechowywanych w dzienniku UONET+ i automatyczne założenie kont dla wszystkich użytkowników.

Obecna integracja UONET+ z systemem Office 365 oznacza dla uczniów i nauczycieli przeniesienie pełnej struktury danych szkoły z dziennika do usługi Microsoft, tworząc po stronie Office 365 środowisko gotowe do natychmiastowego rozpoczęcia pracy w zakresie wsparcia zdalnej edukacji – np. poprzez prowadzenie lekcji w trybie wideokonferencji z użyciem Teams.

Uczniowie i nauczyciele krakowskiego liceum otrzymali bezpłatny dostęp do chmurowej usług Office 365 w planie A1, takich jak: Word, PowerPoint, wspomniane Microsoft Teams, czy wirtualny dysk OneDrive. Oznacza to w praktyce pełne możliwości bezpiecznego korzystania z aplikacji Microsoft wspierających komunikację, zdalną pracę grupową czy wymianę plików. Wszystko w ramach platformy VULCAN.

W najbliższym czasie VULCAN planuje kolejne działania zwiększające integrację UONET+ z Office 365 – tym razem ułatwiając prowadzenie zdalnych lekcji przy użyciu komunikatora video Teams. UONET+ już teraz jest miejscem scalającym i oferującym dodatkowe możliwości, jakie niosą ze sobą innowacje dostarczane przez globalnych liderów IT.