Przedsiębiorcy mają szansę na pożyczki i subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju. Pomoc dla firm uruchomiona została w ramach tarczy antykryzysowej dla firm i pracowników.

OFERTA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY

Możliwe jest przeznaczenie części pożyczki (do 25 proc.) na przedterminową spłatę innych kredytów. Przy czym obowiązuje zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności dla właściciela oraz dla osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. To Pożyczka z możliwością umorzenia do 75 proc. kapitału. Przeznaczenie m.in. na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (z wyłączeniem nabycia/przejęcia w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy).