Serdecznie zapraszamy 3 czerwca br. o godz. 11:00 na debatę online

pod tytułem: Rozszerzona odpowiedzialność producentów na ostatniej prostej - czas na konkrety jak zbudować nowy system

W sprawie ROP-u nie ma już ucieczki - termin na uchwalenie przepisów, które zrewolucjonizują rynek recyklingu zbliża się nieuchronnie. Dziś potrzebę zmiany dotychczasowego systemu głośno wyrażają wszyscy uczestnicy rynku. Pytanie pozostaje: jak nowe regulacje mają wyglądać?

Czas zacząć mówić o konkretach: kto ma sprawować nadzór nad nowym systemem, jak powinny wyglądać przepływy pieniędzy z opłat, kto je ustali i w jakiej wysokości, według jakich kryteriów, kto będzie dodatkowe wpływy rozliczał i na co mogą one zostać wydane.

Pytań jest wiele, a reforma skomplikowana, bo należy uwzględnić w niej postulaty wielu podmiotów na rynku: producentów, organizacji odzysku, recyklerów, samorządów. I najlepiej zreformować system, ale nie wywrócić rynku do góry nogami. Czy to możliwe? I jak to zrobić, gdy znamy już kolejne propozycje ministerstwa klimatu?

Zagadnienia, które będziemy poruszać w trakcie spotkania:

• Analiza i dyskusja nad modelem ROP zaproponowanym przez Ministerstwo Klimatu - jakie są jego słabe i mocne punkty
• Propozycje przemysłu, który chce wyręczyć gminy w odbieraniu od nich odpadów plastikowych i szkła - czy to marzenie samorządów, czy droga na skróty?
• Miejsce i rola systemu kaucyjnego w proponowanym modelu ROP - na jakich wzorach warto się oprzeć?
• Na co powinny pójść pieniądze z opłat uiszczanych przez producentów? Ile z tego powinno trafić na poprawę selektywnej zbiórki w gminach (i jak miałoby to wyglądać w praktyce), ile na rozwój recyklingu, ile na utrzymanie całego systemu?
• Według jakich kryteriów "regulator" powinien ustalać wysokość stawek?
• Czy wraz z regulacjami dotyczącymi ROP nie powinniśmy zaimplementować wspierających recykling rozwiązań wymaganych przez dyrektywę o jednorazowych plastikach? Np. wprowadzić już teraz wymóg stosowania określonego procentu recyklatu w nowo produkowanych opakowaniach?
• Jaką rolę w systemie powinny przyjąć gminy? Jak powinna wyglądać ich współpraca z producentami i prywatnym sektorem, który może zbierać odpady poza gminnym systemem (wyłączenie władztwa gmin nad odpadami z nieruchomości niezamieszkałych)?

Uczestnikami debaty będą:

1. Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu
2. Dominik Bąk, Wiceprezes NFOŚiGW
3. Krzysztof Baczyński, Prezes, Związek Pracodawców EKO-PAK
4. Andrzej Gantner, Wiceprezes, Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności
5. Jacek Wodzisławski, Prezes, Fundacja RECAL
6. Anna Larsson, Director, Circular Economy Project Development Reloop Platform
7. Marek Wójcik, Pełnomocnik Zarządu ds. legislacyjnych, Związek Miast Polskich
8. Leszek Świętalski, Sekretarz Generalny, Związek Gmin Wiejskich RP
9. Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie