Jak zapewnić bezpieczeństwo epidemiologiczne przy odmrażaniu gospodarki?
Media

Odmrożenie gospodarki i uruchomienie obiektów w branżach hotelowej, gastronomicznej czy kosmetycznej wymaga wdrożenia szeregu środków ochrony epidemiologicznej pracowników i klientów. Skuteczne mogą być projesjonalne Plany Higieny, uwzględniające środki i zasady zapewniające bezpieczeństwo epidemiologiczne. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oferuje wszystkim przedsiębiorcom bezpłatną pomoc ekspertów w przygotowaniu obiektów do przyjmowania klientów. Wystarczy zgłosić się na adres: porady@federacjaprzedsiebiorcow.pl

Federacja ogłasiła także konkurs na firmę najlepiej przygotowaną do prowadzenia działalności w obliczu zagrożenia pandemią, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej ochrony dla pracowników i klientów. Wyróżnione przedsiębiorstwa otrzymają tytuł „Strefa Bezpieczna od COVID-19”. Zgłoszenia można nadsyłać na adres: konkurs@federacjaprzedsiebiorcow.pl

Dotychczas utrzymanie czystości lokali użyteczności publicznej wydawało się bardzo proste – w końcu każdy z nas sprząta w domu. Epidemia koronawirusa pokazuje jednak, jak wymagające jest to zadanie – musi być realizowane profesjonalnie, by było skuteczne. To szczególnie ważne dziś – gdy mycie i dezynfekcja mogą uchronić wiele osób przed zakażeniem koronawirusem. Ułozenie prawidłowych procedur utrzymania czystości – zwanych Planami Higieny – wcale nie jest prostym zadaniem. Trzeba pamiętać, że sama dezynfekcja nie wystarczy – stosowanie jej na nieumyte powierzchnie może być nieskuteczne. Trzeba stosować środki chemiczne nieszkodliwe dla zdrowia i powierzchni, a środki do dezynfekcji muszą posiadać dokument dopuszczający używany środek do obrotu na terenie RP, wpisany do Wykazu Produktów Biobójczych. Ponadto pranie odzieży ochronnej i robocznej musi być realizowane w reżimie sanitarnym. To tylko kilka wytycznych – eksperci FPP pomogą przedsiębiorcom przygotować Plany Higieny dostowane do ich obiektów” – podkreśla Jolanta Sergot-Kowalska, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Podstawowe elementy ochrony epidemiologicznej:

• Środki ochrony indywidualnej dla pracowników /maski, rękawice ochronne/
• Dozowniki do mydła z nabojami jednorazowymi
• Zamknięte dozowniki do papieru
• Środki biobójcze do rąk w bezpiecznych dozownikach
• Profesjonalne środki chemiczne do sprzątania
• Zastosowanie profesjonalnego Planu Higieny dostosowanego do charakteru obiektu
• Zintensyfikowanie prac czyszczących w obiekcie
• Maksymalne wykorzystanie technik bezdotykowego czyszczenia i dezynfekcji oraz dezynfekcji parowej
• Oczyszczacze powietrzaCzego należy unikać?

• Suszarek nadmuchowych
• Ręczników wielorazowego użytku
• Maszyn, środków chemicznych i sprzętu przeznaczonego do użytku domowego

___________________________________________________________________________

Zapraszamy również na Facebook i Twitter oraz Federacjaprzedsiebiorcow.pl

___________________________________________________________________________

Federacja Przedsiębiorców Polskich jest organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku gospodarczym. Reprezentuje interesy zrzeszonych przedsiębiorstw i instytucji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Zadania realizuje przez zapewnienie właściwego rozwoju dialogu społecznego z przedstawicielami pracowników oraz Rządu i Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Podejmuje inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) – to instytut powołany przez Federację Przedsiębiorców Polskich w celu opracowywania analiz gospodarczych oraz monitoringu legislacyjnego. CALPE opracowuje raporty i rekomendacje w zakresie najbardziej istotnych aktów prawnych wpływających na działalność przedsiębiorców oraz rynek pracy i zamówień publicznych.