Aż 500 mln zł z Funduszy Europejskich czeka na przedsiębiorców w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Warunkiem zgłoszenia jest opracowanie innowacyjnego projektu i zaplanowanie części bądź całości jego realizacji na terenie województwa mazowieckiego. W trwającym naborze NCBR czeka na wnioski do 14 maja.

Konkurs dotyczy nowych produktów, usług i technologii, a adresowany jest do przedsiębiorców – niezależnie od wielkości firmy – oraz konsorcjów z udziałem przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Nie ma określonej tematyki badawczej, ale projekt, który ma szansę na dofinansowanie, powinien wpisywać się w przynajmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Co ważne, w przypadku projektu realizowanego samodzielnie, wnioskodawca musi działać na Mazowszu. Jeżeli jednak startuje w konkursie w konsorcjum, przynajmniej jeden z konsorcjantów musi prowadzić prace B+R na terenie Mazowieckiego. Na innowatorów czeka aż 500 mln zł z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z czego 220 mln zł przeznaczonych jest na prace prowadzone na terenie województwa mazowieckiego, a pozostałe 280 mln – na terenie pozostałych województw.

Dofinansowanie można otrzymać na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe czyli te, które pozwolą na komercjalizację danego rozwiązania. Wymaganym elementem projektu są eksperymentalne prace rozwojowe. Minimalna wartość projektu dla pojedynczego MŚP to 1 mln zł, a dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów - 2 mln zł. Wartość kosztów kwalifikowanych projektów, współfinansowanych przez NCBR, nie może przekroczyć 50 mln euro. Dofinansowanie może wynieść aż do 80% wartości badań przemysłowych prowadzonych w projekcie.

Nadzwyczajne rozwiązania

- Utrudnienia życia gospodarczego, wynikające z obecnej sytuacji epidemicznej nie odbierają przedsiębiorcom szans na granty. Opracowaliśmy procedury, które pozwalają bez zakłóceń zarówno przeprowadzać konkursy, jak i kontrolować realizację projektów – zachęca do aplikowania Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - W zakresie prowadzenia konkursów, wnioski, tak jak dotąd, składa się drogą elektroniczną. Nowością jest możliwość przeprowadzenia zdalnego panelu eksperckiego za pomocą wideokonferencji.

Dodatkowo, cały czas można kierować pytania o konkursy do Punktu Informacyjnego NCBR – telefonicznie lub poprzez wiadomości e-mail. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje również szkolenia w ramach Akademii online dla wnioskodawców – znaleźć je można na kanale Centrum na YouTube – NCBRnews.

Szybka Ścieżka pomaga kontrolować jakość produkcji

Spółka KSM VISION z grantu konkursu Szybka Ścieżka realizuje projekt innowacyjnych systemów optycznej kontroli jakości w procesach pakowania w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Początkowo profil firmy był nieco inny – zajmowała się optycznymi pomiarami 3D dla przemysłu ciężkiego. Odwiedzając kolejne zakłady produkcyjne, pracownicy spółki natknęli się na problemy występujące u dużego producenta leków. Chodziło o sposób kontroli zamknięć opakowań na ciecze oraz kontroli kapsułek miękkich. – Wpadliśmy na pomysł jak usprawnić kontrolę jakości dla takich produktów z wykorzystaniem widzenia maszynowego i układów optycznych. Tak, by wyeliminować manualną kontrolę jakości, która bywa kosztowna, mało powtarzalna i często mało dokładna – wyjaśnia Marcin Malesa, dyrektor ds. technologii w KSM VISION.

Istota innowacyjności projektu polega na specjalnie zaprojektowanym układzie optycznym. Umożliwia on kompleksową kontrolę całej zakrętki lub kapsla z wykorzystaniem tylko jednej kamery obserwującej obiekt od góry. Rozwiązania konkurencyjne wykorzystują zestaw kamer obserwujących produkt z różnych stron. – W rezultacie nasz system ma znacznie mniej komponentów elektronicznych, zajmuje mniej miejsca, jest bardziej dokładny oraz może być bez trudu zintegrowany z już istniejącymi liniami produkcyjnymi – dodaje Marcin Malesa. – W przypadku systemu do kontroli kapsułek miękkich na rynku nie ma w tej chwili żadnego systemu do kontroli automatycznej. Kontrole kapsułek miękkich robi się ręcznie.

Przedstawiciel KSM VISION podkreśla, że spółka skompletowała kompetentny, zgrany i dobrze rozumiejący się zespół inżynierów, dla których rozwiązywanie zagadnień badawczych stanowi wyzwanie, ale daje też dużą satysfakcję. Ze względu na swój etap rozwoju firma podejmuje się zagadnień trudnych i nieoczywistych, czyli takich, którymi najwięksi konkurenci mogą nie być już zainteresowani.

Część zakończonych już prac badawczych dotyczyła opracowania takich metod analizy obrazów, które pozwolą maksymalnie szybko „nauczyć” system analizy nowego formatu. System polskiej spółki wyposażono też w panel dotykowy i graficzny interfejs użytkownika. ­– Stawiamy na łatwość użytkowania, zwłaszcza, że system musi obsługiwać różne kolory zakrętek lub różne wielkości kapsułek – mówi Malesa.

Efekty projektu firma już wdraża się w przemyśle. System do kontroli zamknięć opakowań na ciecze funkcjonuje u dużego producenta mleka. System kontroli kapsułek miękkich jest jeszcze w fazie badań, natomiast jego uproszczona wersja obejmująca moduł analizy danych, została z powodzeniem wdrożona do kontroli tabletek i kapsułek pakowanych w blistry. Wszystkie opracowane w czasie realizacji projektu systemy firma wprowadza do własnej oferty. Buduje dział sprzedaży, ale planuje też rozwój dodatkowych funkcjonalności powstałych urządzeń. – W dalszej perspektywie mamy w planach nawiązanie relacji z dużymi integratorami linii produkcyjnych, którzy będą oferować nasze rozwiązania kontroli jakości swoim klientom – dodaje Marcin Malesa.

Więcej informacji nt. konkursu „Szybka Ścieżka dla Mazowsza” znajduje się na stronie NCBR.