Zaliczki w wysokości 2 mld zł z unijnego instrumentu Łącząc Europę otrzymają m.in. PKP Polskie Linie Kolejowe, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarządy portów morskich - poinformowało w środę Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Co do zasady pieniądze unijne finansują inwestycje w Polsce na dwa sposoby. Jednym z nich są refundacje już poniesionych wydatków, a drugim zaliczki, które stanowią swego rodzaju kapitał startowy w każdym roku. W przypadku instrumentu Łącząc Europę, który wspiera największe inwestycje infrastrukturalne, zaliczki wypłacane są na podstawie rocznych raportów z realizacji.

Jak informuje resort w komunikacie, dobra współpraca i ścisła koordynacja pracy pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci, wdrażającą instrument Łącząc Europę oraz beneficjentami sprawiła, że wszystkie roczne raporty z realizacji projektów za 2019 rok zostały złożone do 31 marca, a zaliczki wypłacone w rekordowym tempie.

"Zastrzyk pieniędzy pozwoli zachować płynność finansową beneficjentów, którzy realizują strategiczne projekty kolejowe, drogowe i w naszych portach morskich. Te inwestycje nie zostały przerwane dzięki wprowadzeniu szczególnych zasad i warunków współpracy z wykonawcami" - powiedziała cytowana w komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

"To, że inwestujemy w tym trudnym czasie, zwiększa naszą odporność na negatywne skutki gospodarcze pandemii. Zaliczki zmniejszą ryzyko zatorów płatniczych i pozwolą przetrwać kryzys wielu firmom w branży budowlanej" - dodała minister.

Jak informuje resort, zaliczki przekazano m.in. na modernizację linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, projekty dotyczące poprawy dostępu kolejowego do portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu i budowę drogi ekspresowej S61, która jest częścią korytarza Via Baltica, na odcinku od Szczuczyna do granicy z Litwą.