Należy pamiętać, że w sytuacji takiej relacji biznesowej to firma outsourcingowa jest praco-dawcą dla pracowników wykonujących usługi. Zatem to ta firma, a nie produkcyjna, może się ubiegać o dofinansowanie do wynagrodzeń ww. pracowników.
Firma outsourcingowa poprzez swoich pracowników sprzedaje usługi. Zatem podmiot ten będzie mógł wykazać spadek obrotów, który jest rozumiany jako „spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym”. Jeśli to mu się uda, będzie mógł wprowadzić zarówno przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy, jak i pozyskać dofinansowanie.

Adrian Prusik – radca prawny, Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy
Reklama